• Oddělení lidských zdrojů

  Personální Administrativa a mzdy, Rízení lidských zdrojů, Návrh vzdělávání, Nábor zaměstnanců, HRIS, Rízení projektů diverzity...

Připojte se k našemu oddělení lidských zdrojů!

Máte zájem pracovat jako HR manažer nebo HR projektový manažer? HR týmy jsou zodpovědné za definování a podporu zavádění personálních politik společnosti FM Logistic. Mezi jejich úkoly patří získávání talentů, například definování strategie a procesů náboru, vyhledávání a řízení značky zaměstnavatele atd.

Úkoly zahrnují také odměňování a benefity, jako je definování mzdové politiky a peněžních či naturálních benefitů, řízení talentů s integrací nových zaměstnanců, rozvoj dovedností, hodnocení výkonnosti atd.
Oddělení lidských zdrojů také řídí naše centrum vzdělávání a rozvoje, FM University, s vytvářením a zaváděním relevantní nabídky školení, která je snadno dostupná všem týmům, a také náš informační systém lidských zdrojů (HRIS) s návrhem a zaváděním společného nástroje pro řízení lidských zdrojů na úrovni skupiny.

Nabídky práce v oblasti lidských zdrojů

Podejte si přihlášku nyní

Co dělá HR projektový manažer?

Role HR projektového manažera je zásadní, protože logistika je profese, kde je lidský faktor tím nejcennějším aktivem společnosti FM Logistic.
Jeho úkoly jsou rozmanité a zajímavé: nábor, řízení výkonnosti, integrace a rozvoj zaměstnanců atd. Musí také rozumět podnikání, aby mohl co nejlépe reagovat na poptávku. Pro úspěšný nábor je nezbytné mít na paměti firemní kulturu a hodnoty. Projektový manažer lidských zdrojů se podílí na organizaci činnosti a na komunikaci. Jedná se o bohatou funkci, která mu umožňuje poznat profesi HR v celé její šíři. Ve společnosti FM Logistic nabízíme různé pozice HR projektového manažera: HR Project Manager, Senior HR Project Manager…

Plat HR projektového manažera je na globální úrovni velmi konkurenceschopný.

Pracujte jako HR manažer ve společnosti FM Logistic!

Ve společnosti FM Logistic řídí personální manažer lidské zdroje skladu ve všech jeho složkách. Vyvíjí a zavádí potřebné prostředky k přizpůsobení a optimalizaci lidských zdrojů ekonomickým cílům skladu v souladu se sociální legislativou, interními předpisy, bezpečnostními pravidly, personální politikou, obchodními procesy, provozními postupy, přístupem ke kvalitě a hodnotami společnosti. Úkoly spočívají v náboru, přijímání a nástupu zaměstnanců, řízení jejich administrativního života, rozvoji dovedností, vedení sociálních vztahů, předávání informací o lidských zdrojích (interní komunikace) a zavádění personální politiky.

Pracujte jako analytik HR reportingu ve společnosti FM Logistic!

Úloha analytika HR reportingu je pro rozvoj společnosti FM Logistic klíčová. Ve společnosti, která je zaměřena na lidi, pomáhá HR Reporting Analyst HR týmu plnit jeho poslání.

Má na starosti konfiguraci a údržbu platformy Workday, našeho HRIS, a reporting tím, že ve spolupráci s odborníky, HR a manažery vyvíjí nabídku reportingu pro firmu.

Jaké jsou hlavní povinnosti analytika HR reportingu? Povinnosti jsou různorodé a zajímavé a zahrnují identifikaci nových projektů a zlepšování stávajícího modelu s cílem zvýšit efektivitu prognózování, včetně automatizace prognóz a procesů.
Analytik HR reportingu doporučuje a dodává zlepšení výkonu související s pracovním postupem reportingu. Bude také pracovat s rozsáhlými soubory dat při vytváření datových potrubí a analýz pro manažerské a obchodní výkaznictví, spolupracovat s multifunkčními skupinami, jako jsou HR, finance, účetnictví a IT, aby porozuměl potřebám a navrhl způsoby využití technologií ke zvýšení efektivity procesů ve všech skupinách.

Úkoly jsou bohaté a plat je konkurenceschopný. Čekáme na vás!

Přidejte se k nám jako analytik změn!

Co dělá analytik změn ve společnosti FM Logistic?
Analytik změn ve společnosti FM Logistic koordinuje, připravuje a realizuje komunikační a školicí aktivity související s informačními systémy v oblasti lidských zdrojů a souvisejícími změnami procesů na úrovni skupiny, včetně koordinace fór vedení, informačních bulletinů nebo upozornění pro zaměstnance, informačních stránek a příruček, školicích programů a dalších souvisejících prostředků.

Analytik změn také aktivně přispívá ke zlepšování strategie řízení změn, která zajistí účinnou a efektivní komunikaci v souladu s cílovou skupinou a cíli. Spolupracuje také s podpůrným týmem HRIS a personální funkcí na vytváření a realizaci komunikačních plánů, referenčních map, plánů školení a plánů řízení odporu a měří účinnost komunikace a školení, aby zjistil příležitosti ke zlepšení.

Co dělá funkční analytik?

Ve společnosti FM Logistic má funkční analytik velmi důležité postavení. Funkční analytik, jehož motivací jsou data a dosahování cílů, má mnoho povinností.

Slouží jako partner HRIS podporující domény Human Capital Management (HCM), Time Tracking a Absence Management v systému Workday, jako silný poradce HR Business Partnerů. Bude navrhovat a udržovat konfiguraci systému, včetně nadřízených organizací, vlastních organizací, umístění, skupin odměňování atd. a udržovat hodnoty kmenových dat ve Workday.

Funkční analytik testuje, ověřuje a implementuje změny procesů v systému Workday. Pracuje na dosažení očekávaných obchodních cílů. Poskytuje také zpětnou vazbu vedoucímu týmu Workday, členům týmu Workday a interním zákazníkům podle potřeby, účastní se plánovaných a ad hoc školení s cílem zlepšit znalosti zásad a procesů a zpracovává další projekty a úkoly podle potřeby podniku.

Připomíná vám to něco? Přihlaste se hned!

Pokud se chcete připojit k motivovanému a dynamickému týmu, přihlaste se do FM Logistic!

Ještě jste tady? Přidejte se k nám!

 • Proč se přidat k FM Logistic?

  Chcete se podílet na řešení výzev v oblasti dodavatelských řetězců? Zjistěte všechny důvody, proč se k nám přidat!

  Objevte
 • Připojte se k našim pobočkám

  Chtěli jste někdy vybudovat kariéru v oblasti dodavatelského řetězce? Objevte vše, co potřebujete vědět o funkčních podporách FM Logistic!

  Objevte
 • Začněte svou kariéru

  Jste mladý talent a hledáte místo, kde byste podpořili svou kariéru? Společnost FM Logistic vás podpoří od samého začátku!

  Objevte