FM Foundation

Skupina FM Group, která se již řadu let zapojuje do solidárních akcí, založila v roce 2017 u příležitosti 50. výročí své existence firemní nadaci.

Nadace FM Foundation posiluje společenskou odpovědnost skupiny spojením dynamiky solidarity zaměstnanců a profesionalizace sponzoringu.

  • 67

    projektů podpořených Nadací FM

  • 13,167

    příjemců

  • 12

    zemí se zapojilo do akcí na pomoc integraci nebo dětem.

“Všichni společně pro inkluzivnější společnost ”

Nadace FM Foundation podporuje činnost zaměstnanců skupiny FM Group ve dvou oblastech intervence:

INTEGRACE

prostřednictvím projektů, které umožňují lidem v obtížích nebo na okraji společnosti získat dovednosti a know-how, znovu získat sebedůvěru a plně se zapojit do společnosti.

DĚTSTVÍ

prostřednictvím opatření ve prospěch sociálně znevýhodněných dětí nebo dětí ohrožených sociálním vyloučením, a to zlepšením jejich životních podmínek a možností rozvoje a integrace.

Mobilizace zaměstnanců společnosti prostřednictvím sponzoringu dovedností dává smysl akcím podporovaným nadací a zároveň ztělesňuje hodnoty společnosti, kterými jsou důvěra, výkonnost a otevřenost.

Podporované projekty jsou realizovány ve spolupráci s veřejně prospěšnými organizacemi, jejichž příjemci se nacházejí v blízkosti provozoven skupiny, takže tyto akce mají skutečný místní sociální dopad.

Naše akce po celém světě

Novinky FM Foundation