Připojte se k

Supply Change

ZMĚNIT NAŠE ZPŮSOBY

Dodavatelský řetězec je v našem globalizovaném světě základním článkem. To, co děláme, přímo ovlivňuje lidi, města, společnost a svět, ve kterém všichni žijeme. Změnou dodavatelského řetězce máme na mysli přeměnu dodavatelského řetězce ve všesměrný a udržitelný ekosystém. To má sloužit jedinému účelu: zpřístupnit odpovědnou spotřebu všem.

Perspektivy pro Supply Change

Městská logistika čelí ekonomickým a environmentálním výzvám

Krize Covid-19 nepochybně zaměřila pozornost veřejnosti i politiků na dodavatelské řetězce: zvýšení bezpečnosti dodavatelského řetězce, zejména pokud jde o potraviny a základní produkty, se náhle stalo pro mnoho zemí zásadním tématem.

Tento imperativ se přidává k četným transformacím, které již probíhají v “městské logistice” – v rámci tradičních logistických odvětví: příprava, skladování, přeprava, dodávky produktů do městského prostředí, místa, které je ze své podstaty prostorově a časově omezené a vyžaduje také specifické procesy.

 

Stáhněte si bílou knihu (anglická verze)

Supply Change v akci

 • Inovujeme s účelem (jinak to nemá smysl)

  Jsme průkopníky udržitelných tržních modelů, nejen nových technologií.

 • Jsme „nejlepší model ve své třídě“ s místním zastoupením

  Využíváme One FM Model globálně, jednáme lokálně.

 • Jednáme kolektivně, abychom dosáhli pozitivních dopadů

  Vyzýváme zúčastněné strany, aby s námi razily udržitelnější cestu.
  Jednáme kolektivně, abychom dosáhli pozitivních dopadů

 • Inspirují nás spotřebitelé pro zákazníky

  Při společném navrhování modelů dodavatelského řetězce se zákazníky využíváme spotřebitelské trendy.

 • Podporujeme svou společnost tím, že podporujeme své zaměstnance

  Jsme tím nejlepším místem k růstu.