Optimalizace dodavatelského řetězce

End-to-end | Efektivita | Udržitelnost
 • 35%

  snížení emisí CO2 díky našim poolingovým řešením

 • + 2.3 M

  dodávek

 • 1

  Globální monitorovací nástroj

 • + 15

  let zkušeností v oblasti poolingu

Služby optimalizace našeho dodavatelského řetězce

Více distribučních kanálů, zvýšení urbanizačních a distribučních nákladů, masivní přístup k novým technologiím, rostoucí poptávka po trvale udržitelnějším řetězci… V měnícím se světě jsou flexibilní dodavatelské řetězce nutností. Jak rychle může váš dodavatelský řetězec reagovat na změnu, zda se přizpůsobí novému chování zákazníků, měnícím se konkurenčním podmínkám nebo jednoduše narušením dodávek? Ve všech těchto případech vám dokáže společnost FM Logistic zajistit podporu a pomoci vám čelit novým výzvám, které vás čekají.

V FM Logistic nabízíme flexibilní řešení optimalizace dodavatelského řetězce. Naše služby 4PL umožňují našim zákazníkům zavést strategie dodavatelského řetězce a modely tak, aby byly pružnější a udržitelnější. Pomáhají společnostem zlepšit produktivitu a efektivitu a být tak konkurenceschopnější.

Chcete snížit náklady optimalizací a poolingem příchozí a odchozí logistiky? Nebo zvýšit tržby a zisk prostřednictvím spokojenosti a loajálnosti zákazníků? Nabízíme end-to-end omnikanálová řešení, která zlepší efektivitu a výkonnost dodavatelského řetězce. Nabízíme více než jen digitalizace operací; využíváme digitální zdroje a analýzy k zásadnímu přehodnocení a inovacím operací dodavatelského řetězce a procesů dodávek.

Optimalizace dodavatelského řetězce znamená:

 • Konsolidace skladů a tedy snížení finanční zátěže skladových zásob.
 • Zlepšení distribuce mezi dodavateli snižuje náklady, zkracuje dobu dodání a zvyšuje kvalitu.
 • Optimalizace skladových operací (skladování a manipulace) ke zlepšení efektivity a využití zdrojů.

Pojďme společně zajistit změnu dodavatelského řetězce

Věříme, že zajištění pozitivního vlivu na lidi a planetu je zásadní, stejně jako dodání správného zboží, na správné místo a ve správný čas. Využíváme naše zkušenosti, naši kolektivní inteligenci a nejnovější technologie, abychom dosáhli svého cíle. Tímto způsobem inovujeme, abychom neustále optimalizovali dodavatelský řetězec.

Naše řešení pro vaši podporu

 • Umožněte inteligentní možnost nahlížení na tok end-to-end dodavatelského řetězce a transparentnost

  Získejte analýzy a využitelná doporučení v reálném čase ke snížení a omezení rizik narušení řetězce a současně k dlouhodobé optimalizaci vašeho dodavatelského řetězce.

  My-SCM je náš digitální portál pro řízení dodavatelského řetězce. Poskytuje našim zákazníkům a týmům možnost nahlížet na prováděné operace v reálném čase.

  My SCM je jediný přístupový bod pro všechny zúčastněné strany v řízení vašeho dodavatelského řetězce, kde může prohlížet podrobnosti objednávek, živé informace o skladových zásobách a výměně zboží, získat přístup k systému webových objednávek (Web Order Entry) (pro vyžádání zásilky), systému Track&Trace a ukazatelů KPI týkajících se operací dodavatelského řetězce. S My-SCM můžete také získat přístup k možnosti hlásit reklamaci a sledovat její vyřešení.

  My-SCM je inteligentní služba k optimalizaci end-to-end dodavatelského řetězce, která nabízí významné přínosy:

  • Zlepšení organizační efektivity snížením administrativních úkonů.
  • Zlepšení rychlosti reakce prostřednictví nahlížení v reálném čase, upozornění a analýzy.
  • Snížení přerušení dodávek díky proveditelným doporučením.
  • Optimalizace vaší sítě dodavatelského řetězce v dlouhodobém horizontu na základě analýz.
  Kontaktujte nás
 • Vytvořte si vysoce výkonnou logistickou síť s řešeními „kontrolního centra“

  Naše nabídka služeb 4PL, včetně kontrolního centra dodavatelského řetězce, poskytuje náhled na vaše dodavatelské řetězce, dohled nad všemi sklady, přepravní linky, dopravce a zástupce. Jedná se o centrální uzel, který nabízí náhled na celý end-to-end dodavatelský řetězec (výroba, distribuce, přeprava atd.) a analýzy v reálném čase k řízení výkonnosti logistiky a kontrole nákladů.

  Působíme jako jediné rozhraní mezi všemi aspekty vašeho dodavatelského řetězce a vaší organizací. Usilujeme o to, abychom pomohli zefektivnit vaše podnikání a zlepšit rychlost jeho reakce, a neustále zlepšovat úroveň zákaznických služeb.

  Naše kontrolní centrum dodavatelského řetězce je pokročilý a samostatný nástroj pro následující operace:

  • Uspořádání objednávek s plánováním příchozího a odchozího toku.
  • Přístup k celosvětovému nahlížení do skladových zásob a změn stavu.
  • Monitorování klíčových ukazatelů výkonnosti a výstrah.
  • Řízení dopravců (ekonomické KPI a monitorování kvality; kontrola faktur a plateb).
  • Sledování a trasování vašeho zboží.
  • Řízení a hlášení reklamací.
  • Provádění administrativního outsourcingu (samofakturace, konsolidace faktur….).
  Kontaktujte nás
 • Získejte větší flexibilitu a efektivitu vašeho dodavatelského řetězce s našimi účinnými řešeními poolingu

  Pooling je společné řešení, kde různé průmyslové firmy sdílí logistické a dopravní infrastruktury a zdroje. Jedná se o inovativní koncepci vyvinutou a řízenou společností FM Logistic již počátkem nového tisíciletí pro lepší flexibilitu a efektivitu dodavatelských řetězců. Naše poolingová řešení se skládají ze seskupování toků od různých výrobců s kompatibilními hotovými výrobky dodávanými stejným distribučním sítím.
  Koncepce poolingu nabízí zákazníkům FM Logistic mnoho výhod:

  • Lepší kvalita a čerstvost zboží na policích, optimalizovaná úroveň skladových zásob ve skladech díky vyšší četnosti dodávek na různá místa vykládky.
  • Nižší uhlíková stopa a optimalizované náklady na distribuci díky propojením získaným ze seskupení zboží různých zákazníků FM do stejných lépe naplněných kamionů.

  Ať už jsou vaše výrobky z některého z našich skladů nebo z jiného místa, máme na míru šitá řešení poolingu pro vaše potřeby.

  Kontaktujte nás
 • Optimalizujte efektivitu a udržitelnost vašeho dodavatelského řetězce s řešením „Pod jednou střechou“ (One Roof)

  Naše řešení „Pod jednou střechou“ jsou navržena pro celé vaše podnikání a pracovní postupy tak, aby podporovala vaši omnikanálovou strategii. V našich sdílených centrech sdílíme (pool) zdroje pod jednou střechou, abychom našim zákazníkům nabídli dynamické a flexibilní řízení našich týmů a zdrojů podle jejich potřeb. Řídíme všechny vaše aktivity (skladování, manipulace, zakázkové balení (Co-packing), celní odbavení, přeprava) pod jednou střechou, abychom optimalizovali náklady a zaručili optimální rychlost odezvy operací.

  Společnost FM Logistic vytvořila velmi pokročilou synchronizaci toků B2B, B2C a B2B2C na místech se skladovacím prostorem, která se mění podle vašich potřeb, a optimalizuje a zhospodárňuje zpracování různých toků určených pro různé kanály bez přerušení.

  Kontaktujte nás

Zajímají vás naše služby optimalizace dodavatelského řetězce?

Potřebujete pomoci s optimalizací vašeho dodavatelského řetězce, abyste dokázali splnit nové výzvy? Kontaktujte nás a my prozkoumáme ta nejlepší možná řešení, která byste mohli zavést!

Řešení dodavatelského řetězce