Výkonnost dodavatelského řetězce
Výkonnost dodavatelského řetězce

Automatizace skladů: jak jsme na tomdnes?

82 % organizací považuje částečnou automatizaci za normu ve všech typech skladů.

On April 24, 2023

Investice do automatizace ve skladech rostou. Podle průzkumu zveřejněného společností FM Logistic* již 80 % skladů e-commerce a 84 % skladů B2B částečně automatizovalo své činnosti.

Vzestup elektronického obchodování, který vede k masivnímu nárůstu zakázek a zvýšení provozní složitosti, není jediným důvodem automatizace skladů. Stala se také klíčovou pro to, aby pomohla společnostem vypořádat se s HR výzvami jako jsou rostoucí náklady na pracovní sílu nebo nedostatek pracovníků. “Nejvyšší míru automatizace obvykle pozorujeme ve společnostech, které se potýkají s problémy při najímání zaměstnanců kvůli vysokým nákladům na pracovní sílu,” říká Patrick Bellart, ředitel pro robotizaci a automatizaci ve společnosti FM Logistic. “Růst automatizace skladů je také podporován společnostmi, které se potřebují stát atraktivnějšími díky zlepšení pracovních podmínek prostřednictvím menšího počtu manipulací, tlačení a chůze.”

V automatizaci skladů vedou hráči z oblasti kosmetiky a luxusního zboží

Z hlediska odvětví je sektor Beauty a Luxury v porovnání s maloobchodem a rychloobrátkovým zbožím nejvyspělejší, co se týče automatizace skladů. Částečnou automatizaci skladu B2B zavedlo 93 % společností z oblasti Beauty & Luxury, 25 % plně automatizovalo svůj sklad pro e-commerce a 100 % plánuje v budoucnu plně automatizovat svůj sklad pro e-commerce. Tento trend lze vysvětlit prudkým nárůstem online prodeje luxusního zboží v posledních několika letech.

Nejvyšší míru plné automatizace svého B2B skladu mají společnosti v odvětví rychloobrátkového zboží (17 %). Je to způsobeno převahou továrních skladů, jejichž jednodušší toky vyžadují opakující se gesta, která se snáze automatizují. “Úroveň automatizace závisí na typu, velikosti a složitosti logistického toku,” říká Patrick Bellart. “Více automatizace vidíme u výrobků malých rozměrů, protože díky velkému počtu referencí a velkému objemu objednávek je automatizace nákladově efektivnější. Proto jsou vhodnými kandidáty na automatizaci hráči v oblasti elektronického obchodu a společnosti vyrábějící kosmetické a luxusní zboží. Automatizace je méně rozšířená u těžkých nákladů na paletách, protože u menších objemů je automatizace dražší.”

Větší důraz na agilní řešení skladových technologií

I když lze automatizovat téměř všechny procesy, některé fáze se automatizují snadněji než jiné. Pro elektronický obchod (lehké náklady) jsou nejrozvinutější balení, sestavování a uzavírání krabic a vychystávání. U paletového provozu (těžké náklady) je dobře vyvinuté automatizované balení, zatímco automatizace skladování zůstává sporná kvůli vysokým technologickým nákladům. “Ve společnosti FM Logistic dáváme přednost agilním a flexibilním technologickým řešením před rigidními technologiemi, jako jsou výtahy nebo jeřáby, jejichž montáž je delší,” vysvětluje Patrick Bellart. Společnost FM Logistic vyvinula pro své zákazníky tři špičkové technologie:

Picking assist robotic solutions like

 • Asistenční robotická řešení pro vychystávání, jako je Locus, kde jsou roboti s objednávkami k vychystání směrováni k operátorům přiděleným do určité oblasti;
 • Systém Goods to Person od společnosti Geek, kde se regály samy dopravují k vychystávacím stanicím;
 • AutoStore, vysoce efektivní řešení pro zpracování objednávek, které se snadno integruje do stávajících budov.

  Naše motto: Inovujeme s cílem, nebo neinovujeme.

  Pokud jde o automatizaci, řídí se společnost FM Logistic jediným vodítkem: inovovat s cílem. V každé fázi logistiky nabízíme našim klientům nejvhodnější automatizované řešení v závislosti na projektu. Provádíme přesnou studii nákladů a proveditelnosti s ohledem na celkové náklady na vlastnictví (TCO), které přesahují počáteční investici a zahrnují náklady na energii, údržbu a dohled. Společnost FM Logistic sleduje účinnost svých automatizovaných řešení a otázky bezpečnosti prostřednictvím auditů shody a bezpečnosti vedených externími organizacemi. “Ve společnosti FM Logistic vybíráme nejlepší technologie, které stoprocentně ovládáme a integrujeme do našich systémů, a vybíráme nejlepší dodavatele,” říká Patrick Bellart. “Naším cílem není automatizovat za každou cenu, ale najít správné automatizované dimenzování. Některé procesy budou vždy potřebovat lidi a jedním z našich úkolů je vytvořit efektivní rozhraní mezi lidmi a stroji.

  * Byl proveden průzkum, kterého se zúčastnilo 100 respondentů ze tří odvětví: FMCG, maloobchod a kosmetika a luxus. Respondenti se nacházeli ve Francii, Polsku a Indii.

  Stáhněte si naši Bílou knihu

  Byl tento obsah zajímavý, užitečný ?