Náš účel

Dodavatelský řetězec je v epicentru našeho rychle se měnícího světa, zásadním propojením v moderní ekonomice.
Je naší odpovědností, abychom společně s našimi partnery a zákazníky vytvořili a zavedli nové omnikanálové, trvale udržitelné dodavatelské řetězce, které umožní a podpoří udržitelnější spotřebu pro každého.

Spolupracujeme s našimi klienty, abychom byli průkopníky v oblasti odpovědných modelů dodavatelských řetězců.
Mobilizujeme názory spotřebitelů a tržní trendy, abychom umožnili režimy spotřeby, které více respektují lidi a planetu.

Jsme tvůrci odpovědného dodavatelského řetězce.

Posilujeme naši společnost a dodavatelský řetězec posílením postavení našich lidí. Posílíme své zaměstnance aby se změnili hry pro naši společnost, klienty, komunity a planetu. Naše kultura má kořeny v podnikání a jsme nadšeni objevováním nových území.

Jednáme jako týmy a využíváme sílu kolektivní inteligence k vedení udržitelných změn.

Naše hodnoty

 • Důvěra

  Důvěra: důvěra je daná, vytvořená přirozeně a je to dlouhodobý proces. Umožňuje nám všem dávat ze sebe to nejlepší; podporuje nezávislost a spolupráci mezi námi a s našimi partnery.

 • Výkonnost

  Výkonnost: výkonnost je výsledkem naší každodenně perfektně odváděné práce a našeho podnikatelského ducha. Je klíčem ke spokojenosti našich zákazníků a udržitelnosti naší společnosti.

 • Otevřenost

  Otevřenost: otevřenost nás zavazuje převzít iniciativu, být zvídaví, naslouchat, ptát se a být kreativní.

Chcete zjistit více o společnosti FM Logistic?

 • Přehled

  FM Logistic, to je 28 600 lidí, kteří pevně věří, že dodavatelské řetězce mají sílu vytvářet pozitivní vliv na lidi a celou planetu. Svou vizi zavádíme ve 14 zemích po celé Evropě, Asii a Latinské Americe.

  Objevte
 • Udržitelnost

  Svět se nachází na křižovatce. Musíme jednat hned. Proto každý den usilujme o kolektivní zlepšování dodavatelského řetězce pro zelenější a odpovědnější spotřebu.

  Objevte
 • Vedení

  Vedení společnosti FM Logistic splňuje mezinárodní normy: nezávislý výkonný orgán a dozorčí rada.

  Objevte