Průmysl

Jako hlavní aktéři na průmyslovém trhu od nás naši zákazníci vyžadují konkurenceschopná řešení, která zohledňují jejich specifické potřeby. FM Logistic podporuje a zajišťuje výkonnost, bezpečnost a pružnost vašeho dodavatelského řetězce.

Jako hlavní aktéři na průmyslovém trhu od nás naši zákazníci vyžadují konkurenceschopná řešení, která zohledňují jejich specifické potřeby. FM Logistic podporuje a zajišťuje výkonnost, bezpečnost a pružnost vašeho dodavatelského řetězce.

 • 25

  let zkušeností s průmyslovými subjekty

 • 100%

  LED program pro všechny naše sklady

 • 20%

  emisí CO2 během celého životního cyklu certifikované platformy FM Logistic.

 • 60%

  přepravních toků splňujících normy Euro 5 nebo vyšší, nebo alternativní energie.

Naše řešení průmyslové logistiky

Průmyslové odvětví je stále rozmanitější a složitější a zabývá se vším od surovin, chemikálií a speciálních materiálů přes vysoce sofistikované komponenty a průmyslové stroje až po spotřební elektrické a elektronické výrobky.

Nejnovější (R)evoluce průmyslového odvětví je podpořena konceptem „Průmysl 4.0“, založeným především na umělé inteligenci a propojených zařízeních, změnou chování v B2C a B2B a rostoucím vývojem směrem k modelu „servisu“ výrobků, tedy prodeji výkonů a služeb nad rámec výrobků. Výrobci se nyní musí zaměřit na efektivitu svého dodavatelského řetězce pro lepší dostupnost svých výrobků a také na optimalizaci výkonu služeb s nimi spojených.

Průmyslové podniky se potýkají s velkými logistickými problémy. Optimalizace zásobování továren, výroba na zakázku, personalizace „zboží“, optimalizace zásob, předvídání a omezování rizik spojených s dodavatelským řetězcem, to vše jsou výzvy, které musí výrobci přijmout. Růst ekologického povědomí v souvislosti s udržitelným rozvojem navíc nutí společnosti pracovat na nových logistických strategiích v předcházejících (upstream) a následujících (downstream) fázích řetězce.

Tyto nové výzvy mají dopad na jejich dodavatelský řetězec.
Jako odborník na dopravní a skladovou logistiku nabízíme specializovanou logistiku pro průmysl, která pokrývá celý jejich dodavatelský řetězec, od příchozí, vnitropodnikové a odchozí logistiky až po doručování a zpětnou logistiku. S našimi řešeními řídicí věže optimalizujeme a poskytujeme plný přehled o všech jejich logistických tocích.

Naše odborné znalosti v oblasti skladování, manipulace, přizpůsobení/odložené diferenciace, dopravy a distribuce zajišťují plynulý dodavatelský řetězec, který usiluje o provozní dokonalost a neustálé zlepšování. Kombinací odborných zkušeností, poradenství a globálního řízení vašeho dodavatelského řetězce optimalizujeme vaši stávající organizaci a předvídáme vaše měnící se potřeby.

Společnost FM Logistic investuje do inovací, aby mohla nabízet logistická řešení pro průmyslové podniky, dopravu, montáž a balení, která splňují měnící se požadavky spotřebitelů, vzestup elektronického obchodu a vícekanálovou distribuci.

Snižme náš dopad na životní prostředí

Ve společnosti FM Logistic považujeme udržitelný rozvoj za hlavní cíl pro naše zákazníky. Abychom dosáhli svého cíle, nabízíme jim různá udržitelná řešení, která odpovídají jejich potřebám. Například jsme přehodnotili naši nabídku obalů, abychom optimalizovali uhlíkovou stopu výrobků našich zákazníků. Kromě toho nabízíme zákazníkům alternativy týkající se jejich přepravy. Ve společnosti FM Logistic můžeme nabídnout různé typy vozidel: od elektrických přes vodíkové až po biopaliva, přičemž se snažíme neustále pracovat na nových způsobech snižování dopadu naší činnosti na životní prostředí.

Kontaktujte nás

Naše řešení dodavatelského řetězce pro průmysl pomáhají udržovat vaši konkurenční výhodu

Udělejte z logistiky a distribuce pro průmysl hlavní výhodu jejich strategie udržitelného rozvoje

Jako váš důvěryhodný poskytovatel vám společnost FM Logistic poskytuje udržitelné sklady. Zajišťujeme bezpečnost vašeho zboží v našich skladech (díky dohodám/certifikacím) a distribuujeme vaše výrobky. Společnost FM Logistic pomůže vaší firmě přehodnotit způsob balení. Všechna naše řešení pro průmyslové partnery jsou nyní postavena tak, aby optimalizovala udržitelný rozvoj jejich provozů. Prostřednictvím naší sítě přepravních partnerů si zachováváme nezávislost, abychom vám mohli co nejlépe poradit a využít příležitosti k optimalizaci vaší omnikanálové distribuce, včetně ekologických služeb, které vám pomohou snížit uhlíkovou stopu vaší společnosti a spotřebu energie.

Logistika přizpůsobená specifickým potřebám průmyslových podniků

Efektivita a výkonnost vaší firmy je pro nás prioritou. Pro výrobce zajišťujeme bezpečné skladování, personalizaci a distribuci vašeho zboží v širokém rozsahu:

 • vybavení a infrastrukturní zboží,
 • spotřební zboží,
 • chemické a nebezpečné výrobky,
 • zdravotnické prostředky.
Všechny sklady FM Logistic jsou v souladu s mezinárodními a místními předpisy a lze je přizpůsobit vašim potřebám pro správu vašich produktů. Naše sklady pro více zákazníků stavíme v zeměpisných oblastech, které nejlépe vyhovují vašemu podnikání, a v souladu s předpisy vašeho odvětví.

Koncepce pod jednou střechou pro efektivní a flexibilní správu zdrojů

V našich sdílených centrech sdružujeme zdroje pod jednou střechou: týmy, vybavení a činnosti ve prospěch našich zákazníků. Zajišťujeme dynamické a flexibilní řízení našich týmů a zdrojů podle potřeb každého z nich, které pokrývají různé činnosti: skladování, montáž, zakázkové balení, společnou výrobu, vychystávání, plnění.

Společnost FM Logistic zavedla pokročilý princip synchronizace mezi zákazníky a činnostmi. Nabízíme skladovací prostory, které lze přizpůsobit potřebám zákazníků, aby se snížily nedostatky a zásoby a maximalizovala se efektivita.

Ale také více provozů pod jednou střechou, aby se snížily toky výrobků. Snažíme se také optimalizovat efektivitu dodavatelského řetězce pro průmyslové podniky a zároveň vytvářet odpovědnější a ekologičtější řešení a na požádání dodávat optimalizaci zásob na více místech a omnikanálovou distribuci.

Potřebujete pomoci s průmyslovou logistikou?

Jste společnost z oblasti průmyslu a čelíte novým výzvám v oblasti dodavatelského řetězce? Kontaktujte nás a my najdeme správné řešení pro vaše potřeby!

Nejnovější články pro průmysl