Vedení

Osm ředitelů, z nichž polovina je nezávislých a polovina rodinných členů, určuje směřování a budoucnost společnosti FM Logistic. Tento těsně propojený tým má důvěrné znalosti o společnosti a blízce spolupracuje s výkonnou radou.

 • Přestože naše společnost není na burze, velikost obratu a mezinárodní působnost FM Logistic nás vedla k vytvoření robustní struktury vedení. Je zde stejný počet externích ředitelů, jako těch rodinných. Existuje zde také jasné rozdělení mezi odpovědnostmi výkonné rady a dozorčí rady.
  Máme strukturu velké mezinárodní skupiny, v kombinaci s výraznou flexibilitou rodinného a nezávislého podniku. Náš model vedení prokázal svou efektivitu během událostí, jako jmenování klíčových pozic, zásadní kapitálové výdaje, akvizice a nedávné vlny koronaviru. Všechny orgány vedení své úlohy dobře zvládaly. Když má každý svou úlohu jasně definovanou, jsou rozhodnutí pevnější.

  Jean-Claude MICHEL Chairrman

 • Jsem hrdý na to, že jsem předsedou výkonné rady. Během posledních 20 let v FM Logistic jsem postupně získal znalosti a zkušenosti, které mi nyní umožňují úspěšně vést tuto společnost…. DŮVĚRA, VÝKONNOST a OTEVŘENOST, to jsou klíče k zavedení projektu naší společnosti a ke spokojenosti našich zákazníků a partnerů.
  S mými spolupracovníky ve správní radě s nadšením přijímáme tyto přístupy abychom zachovali naši podnikovou kulturu silnou.

  Jean-Christophe MACHET CEO FM Logistic

Struktura vedení

Dozorčí rada

Dozorčí rada určuje finanční a právní strukturu společnosti a schvaluje strategii (nové země, nové tržní sektory atd.) navrhované výkonnou radou.

 • Jean-Claude MICHEL Předseda
 • Claude FAURE Spoluzakladatel FM Logistic a čestný prezident
 • Régis BELLO Nezávislý ředitel
 • Gilles FAURE Ředitel – rodinný člen
 • Marie-Laure FAURE Ředitelka – rodinný člen
 • Olivier FAURE Ředitel – rodinný člen
 • Vincent MERCIER Nezávislý ředitel
 • Monique ZOMENO Nezávislá ředitelka

FM Logistic Management Board pro střední Evropu

Představenstvo FM Logistic CE řídí rozvoj a servis podnikání skupiny v oblasti střední Evropy (Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko).<br />

 • Daniel FRANKE Managing Director CE
 • Blanka BORKOWSKA Human Resources Director CE
 • Tomasz OCZKOWSKI Commercial Director CE
 • Marta ZONIK Finance Director CE
 • Rafał WOŹNIAK Operations Director Poland
 • Guilhem VICAIRE Director of Business Solutions – CE and Operations Director of the Czech Republic and Slovakia
 • Magdalena LUBAŃSKA-WIŚNIEWSKA Transport Director CE

Organizace skupiny FM

FM Group

 • FM Holding

  FM Holding je základním kamenem Skupiny. Plně hraje svou úlohu jako propojení mezi podílníky a obchodními jednotkami společnosti, zajišťuje rovnováhu mezi hledáním výkonnosti a potřebou dlouhodobého růstu. FM Holding má organizační strukturu přizpůsobenou svému rozsahu. Je založena na dozorčí radě tvořené nevýkonnými řediteli s různým zázemím, včetně členů rodin Faure a Machet, kteří nejsou zapojeni do řízení společnosti a řídicí rady.

  Jejich odpovědnosti jsou jasně odděleny, avšak mají společný cíl: zajistit dlouhodobou budoucnost skupiny FM Group.

 • FM Holding Corporate

  „Posláním FM Holding Corporate je posílit bezpečnost jednotlivých organizací díky větší kontrole našeho financování, rizik a naší otevřenosti inovacím. FM Holding Corporate je konsolidační holdingová společnost, která pracuje v rámci kolektivní inteligence pro FM Logistic a Batilogistic, a současně chrání vzájemnou nezávislost těchto subjektů.“

  Olivier Faure, Předseda FM Holding Corporate

 • FM Logistic

  Společnost FM Logistic založená ve Francii v roce 1967, je nezávislá logistická smluvní společnost sloužící pro rychloobrátkové spotřební zboží(FMCG), maloobchod, krásu a kosmetiku, průmyslovou výrobu a zdravotnický průmysl. Je aktivní ve 14 zemích po celé Evropě, Asii a Latinské Americe (Brazílie). Společnost dosáhla ve fiskálním roce do března 2020 obratu 1,43 miliardy € a má více než 27 500 zaměstnanců na plný úvazek.

  FM Logistic investuje do inovací, aby mohla nabídnou řešení udržitelných dodavatelských řetězců, která reagují na měnící se požadavky spotřebitelů, růst e-commerce, omnikanálové distribuce a městskou logistiku.

 • Batilogistic

  Batilogistic, člen skupiny FM Logistic Group, je realitní společnost vyhrazená pro účely logistiky. Spravuje vybudované nemovitosti a optimalizuje portfolio aktiv. Společnost Batilogistic, která těží ze zkušeností zaměstnanců NG Concept – finančních odborníků, developerů, logistiků a stavitelů – poskytuje globální řešení pro stavby logistickým operátorům v Evropě a Asii. Zaručuje přístup ke kapitálu a pozemkovým zdrojům. Vyvíjí inovativní koncepce pro budovy a nabízí diferenciovaná stavební řešení.

  Společnost Batilogistics je také vizionář, který vymýšlí, prostřednictvím designu, nové oblasti vývoje pro logistické operace. Zajišťuje také efektivní správu svých nemovitostí. Společnost Batilogistic, která působí ve Francii i v jiných zemích, prokazuje svou provozní dokonalost již více než 20 let.

 • NG Concept

  NG CONCEPT je designér, který využívá know-how, dovednosti a vášeň svých týmů k vytváření inovativních řešení na klíč v logistických nemovitostech. Podporujeme naše klienty od okamžiku, kdy vyjádří své potřeby, dokud nejsou převedeni do operační reality. Abychom se připravili na budoucnost, poskytujeme našim zaměstnancům personalizovanou podporu po celou dobu jejich profesionální kariéry. Ale budoucnost pro nás také spočívá v investování do inovací a digitálních technologií, abychom předvídali změny v našem podnikání.

  Pierre Orsatti – jednatel firmy

  
  
 • FM Foundation

  Všichni společně za více inkluzivní společnost

  Nadace FM Foundation byla vytvořena v roce 2017, když FM Group slavila 50. výročí založení, aby posílila činnosti v oblasti sociální odpovědnosti a účastnila se tak dynamiky oblastí v nichž působí, v souladu s principy udržitelného vývoje a podnikových hodnot: důvěry, výkonnosti a otevřenosti.

  Posláním FM Foundation je podpořit integraci osob v problémech a pomoci sociálně zranitelným nebo znevýhodněným dětem.
  Doprovází a společně buduje projekty sociální inovace, jejichž klienti žijí v blízkosti stávající či budoucích pracovišť FM Group, aby tyto kroky měly skutečně lokální sociální dopad.

  Projekty podporované nadací FM Foundation jsou zaváděny zaměstnanci společnosti, podporují dovednosti v oblasti sponzorství či mecenášství, které jim umožňují dát další význam své práci ve Skupině.

  Další informace

Chcete zjistit více o společnosti FM Logistic?

 • Přehled

  FM Logistic, to je 27 500 lidí, kteří pevně věří, že dodavatelské řetězce mají sílu vytvářet pozitivní vliv na lidi a celou planetu. Svou vizi zavádíme ve 14 zemích po celé Evropě, Asii a Latinské Americe.

  Objevte
 • Náš účel

  Udělejte odpovědnou spotřebu možnou pro všechny

  Objevte
 • Udržitelnost

  Svět se nachází na křižovatce. Musíme jednat hned. Proto každý den usilujme o kolektivní zlepšování dodavatelského řetězce pro zelenější a odpovědnější spotřebu.

  Objevte