Přeprava

Spolehlivost | Výkonnost | Reaktivita
 • 2.3 M

  dodávek

 • + 33

  zemí obsluhované silniční dopravou

 • + 25,000

  km železniční přepravy (hedvábná cesta)

 • 35%

  snížení CO2 díky našemu poolingovému řešení

Přeprava zboží je náročný úkol pro výrobce zboží i maloprodejce. Změna klimatu vyvolává tlak na celý dodavatelský řetězec a obzvláště na problém přepravy. Digitalizace a umělá inteligence otevírají celou sadu řešení k optimalizaci toku zboží, zatímco nasycenost dopravní infrastruktury a růst doručování konečným zákazníkům (last-mile delivery) jsou spouštěčem potřeby alternativních modelů.

Od roku 1967 FM Logistic navrhuje řešení pro nákladní dopravu a přepravu, kterými podporuje rozvoj bezproblémových omnichannel dodavatelských řetězců. Proto nabízíme širokou škálu přepravních služeb: pozemní přeprava, letecká a námořní přeprava a doručování konečným zákazníkům (last mile delivery). Využíváme sílu digitálních řešení a umělé inteligence, multimodální přepravy, abychom zlepšili end-to-end omnichannel dodavatelských řetězců a transformovali je do agilní, přizpůsobivé a udržitelné výhody pro vaše podnikání. Naše řešení přepravy pokrývají celý váš dodavatelský řetězec, od příchozí po odchozí logistiku, a může se zkombinovat s našimi smluvními logistickými aktivitami.

Pojďme zajistit pozitivní dopad řešení přepravy 

Neexistuje jediné řešení. Musí se jednat o kombinaci různých možností.
Proto monitorujeme vliv přepravy našich zákazníků, pomocí spolehlivých údajů o emisích CO2 a znečištění ovzduší, abychom identifikovali nejlepší mix kombinací přepravy… Spolupracujeme s našimi partnery, abychom navrhli alternativní zdroje energie pro řešení přepravy. A konečně, investujeme do budoucnosti přepravy, obzvláště do vodíku, a to tím, že pracujeme na vývoji zelené vodíkové infrastruktury na našich provozovnách, abychom podporovali vývoj řešení dálkové přepravy s pohonem na vodík.

Jak s vámi můžeme spolupracovat

Kontaktujte nás

Získejte lepší kontrolu a dohled nad svým dodavatelským řetězcem díky našim technologiím

V FM Logistic dbáme na to, abychom vždy nabídli našim zákazníkům ta nejlepší řešení dostupná na trhu. Proto navrhujeme a vytváříme inovativní řešení s využitím těch nejlepších partnerů a technologií. S tímto na mysli vám poskytujeme kontrolu nad dodávkami v reálném čase a celkový sběr dat a konsolidaci využitím:

 • Systém řízení přepravy (TMS), který nám umožňuje 360° pohled na objednávky.
 • Systém sledování Track & Trace, který umožňuje našim zákazníkům v reálném čase zjistit, kde se jejich zboží nachází od distribučních center až po místa dodání.
 • Sledování pomocí GPS nebo SIM pro účely získávání dat od přepravců do našich systémů Track & Trace a TMS;
 • Digitalizované procesy přepravy, optimalizace plánování přepravy (včetně rozdělení objednávek, zjištění trasy, výběru režimu a přepravce a konsolidace).
Kontaktujte nás

Snižte svou uhlíkovou stopu v oblasti přepravy

S naší širokou nabídkou přepravních služeb a naší kalkulačky můžeme nasimulovat dodávku s různými dopravními prostředky. S využitím výsledků kalkulačky můžeme nakombinovat nebo vybrat správné prostředky, abychom snížili vaši uhlíkovou stopu. Jako poskytovatel logistických a přepravních služeb chápeme vaše potřeby a přizpůsobíme se jim. Ať už se jedná o jednoduché přepravní řešení nebo multimodální řešení, pomůžeme vám snížit vaši uhlíkovou stopu a poskytneme vám konkurenční výhodu.

Naše přepravní řešení jsou založena na neustálých inovacích. Za tímto účelem naše řešení doručování konečným zákazníkům nabízí našim zákazníkům různé typy přepravy, které mohou přispět k zelenějšímu vlivu na životní prostředí. Například pro doručování koncovým zákazníkům (last mile delivery) vyhodnocujeme s našimi klienty, která zelená řešení fleetu jsou nejlepší dle jejich potřeb (typy vozidel – elektrická, H2, biopalivo, flexibilní, multimodální – podle typu tras).
Chcete optimalizovat své náklady na dodání zboží? Prostřednictvím poolingu vám můžeme pomoci zvýšit četnost vašich dodávek jejich seskupením od různých zákazníků na stejné trase.

Kontaktujte nás

Zlepšete výkonnost kombinované, víceoblastní a multimodální přepravy

Naše široká škála přepravních řešení nabízí nejen národní přepravní služby, ale také extenzivní mezinárodní pokrytí: FM Logistic má pobočky v 15 zemích a dodáváme do více než 60 zemí v Evropě a Asii. Od začátku až do konce organizujeme vaši přepravu a zavádíme perfektní řešení, které splní vaše potřeby (pozemní, letecká a námořní přeprava, celovozová přeprava (FTL), dokládková přeprava (LTL), dálková přeprava, balíková služba).

Spolupracujeme s našimi zákazníky na vytvoření součinnosti prostřednictvím našich poolingových řešení. Dlouhodobě spolupracujeme se sítí důvěryhodných místních a mezinárodních odborníků, abychom zorganizovali vaše zásilky. Abychom pro naše zákazníky zajistili co možná nejlepší služby a maximální spolehlivost, vytvořili jsme výběr partnerů s vysokou úrovní kvality a plány na neustálé zlepšování pro naše partnery. Flexibilita s rozšiřitelností, efektivitou a udržitelností: takto si představujeme logistiku zítřka.

Kontaktujte nás

Zapojte poskytovatele dopravy do prevence zdraví a bezpečnosti

Náš závazek v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má zaručit bezpečnost všude (na silnicích a nástupištích) a pro všechny (řidiče, účastníky silničního provozu, pracovníky na nástupištích). Proto se tyto závazky vztahují i na naše dopravní partnery.

Seznamte se s našimi zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví pro poskytovatele dopravy

Kontaktujte nás

Máte zájem o řešení přepravy?

Jste zvědavi, jak vám může společnost FM Logistic pomoci vyřešit vaše výzvy v oblasti přepravy? Kontaktujte nás a uděláme, co budeme moci, abychom vám poskytli ta správná řešení!

Nejnovější články o přepravě