VYDAVATEL:

FM LOGISTIC CORPORATERCS
de Metz : 452 228 596Rue
de l’Europe, 57370 Phalsbourg
Tél : 03 87 23 12 12

V dalším textu bude společnost FM LOGISTIC CORPORATE označována jako „vydavatel stránek“ nebo „FM Logistic“.

HOSTING A OUTSOURCING:

Hostitelem webu je Google Cloud Platform – společnost Google LLC, která sídlí na adrese 1600 Amphitheater Parkway, MOUNTAIN VIEW CA 94043, Spojené státy.
Outsourcing hostingu provádí společnost CASTELIS SAS, zapsaná v obchodním a podnikovém rejstříku v Créteil pod číslem 429 463 987, jejíž sídlo se nachází na adrese 9 rue Maurice Grandcoing 94 200 IVRY-SUR-SEINE.

Přístup na stránky www.fmlogistic.com a jejich používání podléhá těmto právním upozorněním a platným právním a regulačním předpisům. Vztahují se na každého uživatele, který navštíví tyto stránky. Připojení k těmto stránkám znamená jejich plné přijetí.

OCHRANA ÚDAJŮ:

Chcete-li uplatnit svá práva týkající se vašich osobních údajů nebo se dozvědět více o tom, jak vaše osobní údaje používáme, přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů.

FOTOGRAFIE/VIDEA:

Fotografie a videa dostupná na stránkách FM Logistic nesmí být reprodukovány, dále šířeny nebo prodávány bez písemného souhlasu vydavatele. Použití jakéhokoli obrázku bez souhlasu jeho autora proto může být předmětem soudního řízení.
Není-li uvedeno jinak, autorská práva k dokumentům a předmětům vytvořeným pro tyto stránky jsou výhradním vlastnictvím vydavatele stránek. Úplná nebo částečná reprodukce obsahu stránek je zakázána podle článku L.713-2 francouzského zákoníku duševního vlastnictví. Zákony, kterými se tyto stránky řídí, jsou francouzské zákony a příslušnými soudy jsou francouzské soudy.

HYPERLINKY:

Jakýkoli pokus o přenos informací na stránky třetí strany nebo o změnu informací na těchto stránkách je zakázán a může vést k tomu, že vydavatel stránek zahájí občanskoprávní nebo trestní řízení.
Vydavatel stránek nenese odpovědnost za hypertextové odkazy nebo jiné počítačové prvky, které jsou přímo či nepřímo použity z těchto stránek.
Vydavatel stránek neručí za stránky třetích stran, nepřebírá za ně žádné závazky a neodpovídá za jejich obsah.
Pokud si přejete vytvořit odkaz na stránky společnosti FM Logistic, musíte nejprve kontaktovat vydavatele stránek, abyste získali potřebné povolení, a to prostřednictvím kontaktního formuláře.

ODPOVĚDNOST:

Vydavatel stránek vynaloží veškeré úsilí k zajištění přesnosti a aktuálnosti všech informací uvedených na svých webových stránkách a jejich přímé propojení. Vydavatel však nemůže zaručit, že informace, které obsahuje, jsou úplné, přesné, správné, vyčerpávající a bezchybné.

Vydavatel stránek si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění opravit nebo upravit obsah těchto webových stránek.

Vydavatel stránek se zříká veškeré odpovědnosti za informace na těchto stránkách a za jakékoli použití informací obsažených na těchto stránkách nebo získaných v odpovědi na otázku položenou prostřednictvím těchto stránek. Vydavatel stránek nenese za žádných okolností odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání těchto stránek nebo v souvislosti s těmito stránkami. Vydavatel webových stránek se obecně zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli použití těchto stránek.

Jakýkoli pokus o přenos informací na stránky třetí strany nebo o změnu informací na těchto stránkách je zakázán a může vést k tomu, že vydavatel stránek zahájí občanskoprávní nebo trestní řízení.

Vydavatel stránek nenese odpovědnost za hypertextové odkazy nebo jiné počítačové prvky použité přímo či nepřímo ze stránek a existence odkazu nemá za následek přenesení odpovědnosti na vydavatele.

Vydavatel stránek neručí za stránky třetích stran, nepřebírá za ně žádné závazky a neodpovídá za jejich obsah. Je přísně zakázáno vytvářet hypertextové odkazy na tyto stránky bez formálního souhlasu vydavatele stránek. Vydavatel stránek nemůže zaručit a nezaručuje, že server, na kterém jsou „stránky“ umístěny, neobsahuje viry a že soubory dostupné ke stažení z těchto stránek nebo jiných stránek třetích stran neobsahují viry nebo provozní chyby. V rozsahu, v němž mohou být viry přenášeny prostřednictvím internetu, doporučujeme uživatelům, aby podnikli kroky k ochraně svého počítače před jakýmkoli vniknutím a před jakýmkoli technickým problémem, který by mohl poškodit součásti počítače uživatele nebo data, která v něm mohou být uložena. Vydavatel stránek ani žádný z jeho subdodavatelů v žádném případě neodpovídá za škody, které mohou vzniknout během připojení a prohlížení stránek.