FM Foundation
FM Foundation

Úspěšné zahájení partnerství Emmaüs Défi / FM Logistic!

Existuje mnoho synergií mezi aktivitami společnosti Emmaüs Défi, profesemi a dovednostmi týmů skupiny FM Logistic a posláním Nadace FM. Tak se zrodilo partnerství…

On September 4, 2021

Existuje mnoho synergií mezi aktivitami společnosti Emmaüs Défi, profesemi a dovednostmi týmů skupiny FM Logistic a posláním Nadace FM. Tak se zrodilo partnerství mezi Emmaüs Défi a skupinou FM Logistic.

Přibližně dvacet zaměstnanců společnosti FM Logistic, kteří se dobrovolně zapojili do tohoto partnerství, bylo pozváno na zahajovací schůzku sponzorské akce, která se konala v úterý 19. ledna v pařížském hotelu Emmaus Défi.

Základem trvalého partnerství je spolupráce mezi lidskými zdroji a sdílení know-how a zkušeností.

Právě za účelem vytvoření těchto vazeb uspořádaly Emmaus Défi a Nadace FM toto setkání. Někteří zaměstnanci společnosti měli možnost navštívit pracoviště Emmaus Défi v Paříži a pohovořit s týmy jednotlivých programů: Chantier d’insertion, Équipage a Banque Solidaire de l’Equipement. Tato návštěva jim umožnila lépe pochopit jejich činnost a potřeby.

Byla úspěšná, došlo ke konkrétním a operativním výměnám, které již umožnily pokročit v krásné spolupráci:

  • zřízení sponzorství skladování a přepravy
  • organizace sponzoringu dovedností, který mobilizuje odborné znalosti zaměstnanců společnosti FM Logistic, aby umožnil společnosti Emmaus Défi zefektivnit své logistické procesy, zlepšit řízení rizik nebo optimalizovat své náklady
  • plánování návštěv příjemců podpory z programu Emmaus Défi na pracovištích společnosti FM Logistic, které mohou vést k individuálnímu školení v profesionálním prostředí, jež povedou lektoři společnosti.

Zapojení zaměstnanců FM Logistic a nadšení týmů Emmaus Défi jsou příslibem efektivního, účinného a udržitelného partnerství, jehož cílem je co nejlépe připravit lidi v situaci vyloučení na návrat do práce a lepší život.

Byl tento obsah zajímavý, užitečný ?