• Prodej a marketing

  Průzkum prodeje, péče o zákazníky (CRM), marketingový manažer...

Máte zájem pracovat v oddělení prodeje a marketingu?

Naše prodejní a marketingové týmy denně vynakládají mimořádné úsilí, aby značka získala pozici vedoucího hlasu v oblasti změny dodávek a udržitelných logistických řešení a aby si FM Logistic u svých obchodních cílů vybudovala dlouhodobou důvěryhodnost a legitimitu. Jsou také zodpovědné za identifikaci růstových segmentů a příležitostí a přispívají k efektivitě prodeje, udržení stávající kontaktní základny a rozvoji komunity kolem značky.

Mezi úkoly oddělení prodeje a marketingu patří získávání nových zákazníků: prezentace společnosti FM Logistic a jejích služeb, reakce na nabídky a jednání, účast na veletrzích a akcích… Mezi úkoly patří také rozvoj obratu u stávajících zákazníků: sledování spokojenosti zákazníků, zjišťování potenciálu rozvoje, reakce na nabídky a jednání, zvyšování cen… A velmi zajímavé marketingové úkoly, jako je provádění průzkumů spokojenosti a definování plánu kontaktů se zákazníky.

Nabídky práce v oblasti prodeje a marketingu

Podejte si přihlášku nyní

Přehled naší pozice Global Account Manager!

V souladu s prodejní a marketingovou strategií je Global Account Manager hlavním manažerem vztahů s přidělenými strategickými a/nebo špičkovými globálními zákazníky. Je zodpovědný za rozvoj silného vztahu s klientem na globální úrovni a za realizaci strategického plánu na všech úrovních v úzké spolupráci s obchodními jednotkami. Global Account Manager povede prodejní komunitu a odborníky související s těmito přidělenými globálními a strategickými účty za účelem udržení, růstu a rozvoje ve všech zeměpisných oblastech a obchodních liniích v rámci skupiny. Bude také zodpovědný za identifikaci, získávání a rozvoj nových zákazníků prostřednictvím podpory obchodních jednotek. Kromě toho bude pomáhat zvyšovat jejich přítomnost v konkrétních obchodních oblastech na příslušných vertikálních trzích a sledovat plán definovaný s vedoucím obchodní linie.

Plat Global Account Managera ve společnosti FM Logistic je v porovnání s trhem velmi konkurenceschopný.

Definice marketingového manažera země

Co je pro nás marketingový manažer země? Je odborníkem na trh/zákazníky v dané zemi a přizpůsobuje nabídku společnosti potřebám místního trhu s cílem urychlit výkonnost společnosti. Country Marketing Manager je zodpovědný za zavádění globální marketingové strategie a její přizpůsobení místním potřebám. Očekává se od něj přímý vliv na podnikání prostřednictvím zvyšování povědomí o značce a generování potenciálních zákazníků. Vypracovává a realizuje roční marketingové plány k dosažení strategických cílů značky a podnikání, řídí marketingový rozpočet a sleduje klíčové ukazatele výkonnosti kampaní s cílem optimalizovat návratnost investic.

Country Marketing Manager úzce spolupracuje s týmy komunikace, provozu a IT. Tato ústřední pozice vyžaduje myslitele a vykonavatele.

Přidejte se k nám jako manažer digitálního marketingu!

Manažer digitálního marketingu má rozmanité a zajímavé úkoly. Je zodpovědný za sestavování a realizaci ročních plánů digitálního marketingu k dosažení strategických cílů značky a podnikání a za zavádění marketingových plánů v jednotlivých zemích, získávání nových členů do komunity a spoluvytváření přizpůsobených místních plánů se zeměmi.

Bude pracovat zejména na :

Rozvíjení povědomí o značce
Bude definovat a řídit 360° digitální strategii na všech akvizičních kanálech, zlepšovat positioning, návštěvnost, viditelnost, e-reputation a lead generation (SEA, SEO, SMA, display, retargeting, emailing atd.). Mezi úkoly patří také tvorba a vývoj značkového obsahu a specifických akcí.

Webové stránky
Manažer digitálního marketingu bude řídit vývoj, změny a optimalizaci webových stránek, vyvíjet a realizovat strategii SEO, animační a redakční plán.

Činnosti v oblasti CRM
Bude definovat a řídit strategii CRM s jednotlivými zeměmi, optimalizovat segmentaci databáze CRM.

Výkonnost médií
Manažer digitálního marketingu bude koordinovat s externími agenturami získávání a výkon médií.

Nabízíme kreativní a dynamickou pozici. Pokud si myslíte, že máte ten správný profil, přihlaste se, čekáme na vás!

Podejte si přihlášku nyní

Pracujte s námi jako projektový manažer CRM!

Projektový manažer CRM se podílí na zavádění našeho systému Salesforce CRM v mezinárodním měřítku s cílem podpořit digitální přechod prodejní funkce.

Je zodpovědný za vývoj a implementaci projektu, tvorbu, monitorování a interpretaci reportů a dashboardů. Projektový manažer CRM bude také zodpovědný za zlepšování a aktualizaci databází kontrolou relevance dat, navrhováním způsobů optimalizace přístupů a/nebo nástrojů. Bude podporovat týmy tím, že je seznámí s nástroji a různými metodikami: podpora, připomínání osvědčených postupů atd. a bude implementovat Salesforce podle vývoje požadavků uživatelů a priorit definovaných s týmem.

Připomíná vám to něco? Přihlaste se hned!

Pokud se chcete připojit k motivovanému a dynamickému týmu, přihlaste se do FM Logistic!

Ještě jste tady? Přidejte se k nám!

 • Proč se přidat k FM Logistic?

  Chcete se podílet na řešení výzev v oblasti dodavatelských řetězců? Zjistěte všechny důvody, proč se k nám přidat!

  Objevte
 • Připojte se k našim pobočkám

  Chtěli jste někdy vybudovat kariéru v oblasti dodavatelského řetězce? Objevte vše, co potřebujete vědět o funkčních podporách FM Logistic!

  Objevte
 • Začněte svou kariéru

  Jste mladý talent a hledáte místo, kde byste podpořili svou kariéru? Společnost FM Logistic vás podpoří od samého začátku!

  Objevte