• Oddělení komunikace

  Interní Komunikace, Externí Komunikace, Rízení Komunity..

Připojte se k našemu komunikačnímu oddělení!

Komunikační týmy podporují strategii a transformaci společnosti tím, že navrhují a rozesílají správná sdělení prostřednictvím různých kanálů internímu i externímu publiku.

Jejich úkolem je vytvářet a udržovat pozitivní image společnosti FM Logistic: být referencí z hlediska grafického chartu, harmonizovat komunikační procesy a nástroje ve všech našich zemích, řídit krizovou komunikaci atd.

K jejich odpovědnosti patří také propagace společnosti FM Logistic u různých zainteresovaných stran: řízení vztahů s tiskem, příprava externích intervencí (rozhovory, veletrhy, konference atd.) atd. Definování strategie digitálních komunikačních nástrojů a jejich každodenní správa je jedním ze zajímavých úkolů tohoto týmu, stejně jako zajištění informovanosti, motivace a zapojení našich týmů do různých projektů společnosti prostřednictvím navrhování komunikačních plánů.

Nabídky práce v oblasti komunikace

Podejte si přihlášku nyní

Jaká je náplň práce manažera komunikace v zemi?

Úloha manažera komunikace v zemi je klíčová. Je zodpovědný za navazování a udržování vztahů společnosti FM Logistic se všemi zainteresovanými stranami, které se podílejí na jejím rozvoji, strategii a transformaci na úrovni jednotlivých zemí (zaměstnanci, zákazníci, vlivné osoby, partneři, média, bankéři a akcionáři). Řídí externí komunikaci, například firemní komunikaci a vztahy s médii, a rozvíjí online přítomnost a viditelnost na sociálních sítích. Bude také řídit interní komunikaci, například podporovat transformaci společnosti správou intranetu s podporou firemního týmu a vytvářením a organizováním poutavých akcí.

Co dělá pracovník pro vizuální komunikaci?

Úkolem pracovníka pro vizuální komunikaci je podílet se na zavádění komunikační strategie společnosti FM Logistic a aktualizovat, zlepšovat a vytvářet komunikační média skupiny.

Pomáhá manažerům komunikace při plnění úkolů v oblasti vizuální komunikace. Pracovník pro vizuální komunikaci bude mít na starosti vizuální komunikační briefy, vypracování vizuálního obsahu přizpůsobeného našim různým komunikačním kanálům (obrazovky, intranet, sociální sítě, tištěná komunikace pro kanceláře a platformy…) a podporu různých oddělení společnosti pro jejich potřeby vizuální komunikace a aktualizaci institucionálních prezentačních opor.
Pracuje také na projektech audiovizuální komunikace. Vytváří videoobsah na podporu interní a externí komunikační strategie (komunikace s vedoucími pracovníky, sociální sítě, prezentační videa projektů atd.) prostřednictvím předprodukce, natáčení a postprodukce. V neposlední řadě podporuje různé interní komunikační projekty a animaci sítě komunikátorů a zaměstnanců skupiny.

Připojte se k nám jako manažer komunikace projektů a událostí!

Úkoly manažera komunikace projektu/akce jsou rozmanité a kreativní.

K jeho/jejím povinnostem patří podpora transformačních projektů společnosti, definování strategie změn a komunikace projektů a navrhování animačního plánu na podporu této strategie a zajištění nasazení akcí v souladu s harmonogramem projektu a grafickou a redakční linií skupiny. Dále je schopen podílet se na tvorbě vizuálního, grafického a redakčního obsahu ve spolupráci s funkčními odděleními a vytvářet a organizovat federativní akce. Definuje roční kalendář, koordinuje akce skupiny a virtuální konference a monitoruje poskytovatele služeb. V neposlední řadě k jeho/jejím úkolům patří poskytování podpory a odborných znalostí síti komunikátorů v různých zemích skupiny a funkce funkčního referenta pro komunikaci projektů a akcí.

Jste kreativní a věnujete se svým projektům? Čekáme na vás.

Podejte si přihlášku nyní

Pojďte k nám pracovat jako manažer digitální komunikace!

Práce manažera digitální komunikace spočívá v rozvoji online viditelnosti značky FM Logistic. Je zde mnoho odpovědností a příležitostí k rozvoji. A úkoly jsou vzrušující!

Manažer digitální komunikace se podílí na definování digitální strategie v souladu s redakční strategií oddělení externí komunikace prostřednictvím animačního plánu, definuje strategii sociálních sítí a spravuje sociální sítě (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) a zajišťuje správu komunit. Definuje také ukazatele a sestavuje měsíční zprávu o digitální komunikaci, aby zajistil výkonnost, definuje a zavádí strategii propagace zaměstnanců na úrovni skupiny a země.
Mezi úkoly manažera digitální komunikace dále patří tvorba poutavého obsahu na podporu interní a externí komunikace a sledování reputace. V neposlední řadě poskytuje podporu a odborné znalosti síti komunikátorů v různých zemích skupiny a vytváří ji jako funkční referenci v oblasti digitální komunikace.

Připomíná vám to něco? Přihlaste se hned!

Pokud se chcete připojit k motivovanému a dynamickému týmu, přihlaste se do FM Logistic!

Ještě jste tady? Přidejte se k nám!

 • Připojte se k našim pobočkám

  Chtěli jste někdy vybudovat kariéru v oblasti dodavatelského řetězce? Objevte vše, co potřebujete vědět o funkčních podporách FM Logistic!

  Objevte
 • Proč se přidat k FM Logistic?

  Chcete se podílet na řešení výzev v oblasti dodavatelských řetězců? Zjistěte všechny důvody, proč se k nám přidat!

  Objevte
 • Začněte svou kariéru

  Jste mladý talent a hledáte místo, kde byste podpořili svou kariéru? Společnost FM Logistic vás podpoří od samého začátku!

  Objevte