Udržitelnost

Odvětví logistiky čelí výzvám v oblasti udržitelnosti. Ať už se jedná o environmentální (změna klimatu, znečištění ovzduší, nakládání s odpady), společenské (inkluzivita, zaměstnanost, zdraví, bezpečnost) nebo etické výzvy (snižování nerovnosti), poskytovatelé logistických služeb se musí přizpůsobit a nabídnout řešení, která sníží jeho negativní dopady a zlepší jeho pozitivní dopady.

Objevte další informace týkající se udržitelné logistiky přečtením našich článků !

Cílem našich článků je poskytovat řešení, předkládat udržitelné iniciativy a projekty a nastolovat otázky týkající se udržitelnosti. Pojďme společně vytvořit udržitelný dodavatelský řetězec, který bude ohleduplnější k lidem a životnímu prostředí, a to od skladu až po konečného spotřebitele.

Viz více Viz méně