Udržitelnost
Udržitelnost

Obvyklé podnikání je mrtvé: jak může dodavatelský řetězec umožnit nové modely spotřeby?

Všichni víme, že naše ekonomické modely nejsou udržitelné.

On July 1, 2022

Vědci z Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) jsou zajedno: lidská činnost “jednoznačně” způsobuje změnu klimatu, která již ovlivňuje miliony lidí a stále se zintenzivňuje. Souvislost mezi změnou klimatu, biologickou rozmanitostí, lidským zdravím, nerovností a ekonomikou je jasnější než kdykoli předtím.

Čas postupných kroků skončil

Má to smysl nejen z hlediska životního prostředí a společnosti, ale i z hlediska podnikání. Jasně jsme ukázali, že náklady na nečinnost, náklady na neúspěch, se staly výrazně vyššími než náklady na to, aby se něco udělalo, a to činí z přechodu do oblasti udržitelnosti atraktivní příležitost pro většinu podniků.

Jsme přesvědčeni, že dodavatelský řetězec je mocnou pákou k transformaci podnikání. Ať už funguje jako záchranné lano v době krize, nebo jako základ pro všednější obchodní transakce, dodavatelský řetězec je v epicentru našeho rychle se měnícího světa.

Přejděme od dodavatelského řetězce ke změně dodávek

Otevřeme perspektivu, představme si nové koncepty, v jejichž účelnost věříme ; provozujme nové modely, a to jak fyzické, tak digitální, které pomohou změnit dodavatelský řetězec a spotřební chování s pozitivním dopadem.

K tomu potřebujeme revidovat naše procesy. Musíme spolupracovat.

Společnou prací dosáhneme změny, abychom vybudovali udržitelnější průmysl. Jsme přesvědčeni, že právě podporou partnerství se zákazníky, partnery, místními komunitami, začínajícími podniky a spotřebiteli společně dosáhneme většího dopadu na budoucnost našeho světa. Pojďme společně učinit dodavatelský řetězec a společnost ohleduplnější k lidem a životnímu prostředí, od skladů až po konečné spotřebitele.

Výrobci, dodavatelé, maloobchodníci, poskytovatelé logistických služeb, veřejné orgány, spotřebitelé, všichni musíme zasednout k jednomu stolu, abychom vytvořili udržitelnější modely v celém dodavatelském řetězci. Zlepšení uhlíkové stopy výrobků nelze provést bez zlepšení uhlíkové stopy nákladu spravovaného poskytovateli dopravy nebo skladů spravovaných poskytovateli logistiky. Přehodnocení dodávek v přetížených městech se neobejde bez aktivní podpory veřejných orgánů. Demokratizace hromadných nákupů nemůže záviset pouze na vůli některých maloobchodníků. Je třeba zapojit celý dodavatelský řetězec a zapojit zákazníky.

Můžeme změnit paradigma

Bude to vyžadovat odvahu, záměr a vytrvalost, ale řešení již existují a dokazují, že je to možné. Musíme si klást správné otázky a inovovat směrem ke stejnému cíli. Připojte se k tomuto impulsu. Na následujících stránkách se dozvíte o vynikajících iniciativách, které již budují udržitelnější dodavatelský řetězec, a zjistíte, jak se můžete zapojit do hnutí za změnu dodávek. 

V této Bílé knize se s námi Jean-Christophe Machet, generální ředitel společnosti FM Logistic, Paul Polman, Bertrand Piccard a mnoho dalších tvůrců změn podělí o své přesvědčení o síle spolupráce a společných akcí různých hospodářských subjektů, které vytvářejí silný ekosystém s pozitivním dopadem.

Vydejte se s námi na tuto průkopnickou cestu za změnou v zásobování !

Stáhněte si naši bílou knihu v angličtině

Byl tento obsah zajímavý, užitečný ?