Spotřebitelské a tržní trendy
Spotřebitelské a tržní trendy

Průvodce omnichannel dodavatelským řetězcem: pět klíčových zjištění z naší zprávy

Spotřebitelé dnes využívají více prodejních kanálů, takže společnosti musi zavést do svého dodavatelského řetězce omnichannel strategii.

On May 10, 2024

Ty, které svůj dodavatelský řetězec odpovídajícím způsobem nepřizpůsobí, budou mít problém udržet si konkurenceschopnost. Společnost FM Logistic provedla průzkum mezi společnostmi z oblasti spotřebního zboží, maloobchodu, kosmetického a luxusního odvětví, aby zjistila, jak si stojí v procesu omnichannel dodavatelského řetězce. Zde jsou hlavní zjištění. 

#1 – Převažuje tradiční prodej, ale e-commerce rychle roste

Kamenné prodejny zůstávají hlavním kanálem generujícím příjmy, ale rychlý růst prodeje prostřednictvím elektronického obchodu je realitou. Tento proces začal během pandemie a nadále nabírá na síle, přičemž online nakupování se stává nedílnou součástí nákupních zvyklostí spotřebitelů. Růst elektronického obchodování podporují četné možnosti vyzvednutí a doručení zboží, rozšiřující se internet a rostoucí počet uživatelů chytrých telefonů. 

Od vypuknutí pandemie zaznamenalo 87 % společností nárůst objednávek v elektronickém obchodě.

#2 – Plně integrovaný omnichannel dodavatelský řetězec je budoucnosti

Lze očekávat, že trend plně integrovaného dodavatelského řetězce bude pokračovat, protože společnosti přijímají digitální technologie, upřednostňují přístup zaměřený na zákazníka a snaží se o provozní efektivitu, aby si udržely konkurenceschopnost. Integrovaný dodavatelský řetězec, který kombinuje distribuci B2B a B2C, může vést k provozní efektivitě, snížení nákladů, optimalizaci řízení zásob, zvýšení flexibility a mnoha dalším výhodám. 

56 % dotázaných společností má plně integrované omnichannel dodavatelské řetězce pro e-commerce i offline prodej.

#3 – Vysoké náklady a nedostatek zásob jsou hnacím motorem pro zavádění omnichannel modelu

Snaha o zavedení omnichannel strategie v dodavatelském řetězci je vedena především snahou maloobchodníků snížit logistické náklady a operační výdaje odstraněním sil v distribučním procesu. Dalším důvodem transformace je nedostatek zásob.

46 % společností uvedlo, že vysoké logistické náklady ovlivnily jejich rozhodnutí zavést omnichannel dodavatelský řetězec.

#4 – Největšími problémy jsou nábor a školení zaměstnanců

Maloobchodníci se při transformaci dodavatelského řetězce pravděpodobně setkají se složitými problémy. Jako jedna z hlavních výzev byl uveden nábor a školení zaměstnanců, a to kvůli různorodosti potřebných dovedností. Zlepšení správy dat, zefektivnění procesů splnění objednávek a bezproblémová integrace technologií jsou dalšími klíčovými problémy, které je třeba řešit. 

Nábor a školení potřebného personálu považuje za výzvu při zavádění omnichannel logistiky 49 % společností.

#5 – Většina maloobchodníků využívá služeb 3PL operátorů při implementaci omnichannel řešení

Společnosti chtějí přejít na omnichannel dodavatelský řetězec v době kratší než dva roky a projevují zájem o služby externích 3PL operátorů. Potřebují partnery, kteří jim pomohou s integrací IT, bezproblémovou provozní realizací a plynulou synchronizací dat. Společnosti očekávají, že jim partneři 3PL pomohou zvýšit rychlost a přesnost dodávek, zefektivnit jejich IT systémy a v konečném důsledku poskytnout lepší zákaznickou zkušenost ve všech prodejních kanálech. 

66 % maloobchodních prodejců uvádí, že při zavádění omnichannel dodavatelského řetězce využívají externí podporu.

* Kliknutím zde si můžete stáhnout zprávu “ Navigating the omnichannel revolution” (Průvodce omnichannel revolucí). Společnost FM Logistic provedla průzkum u 105 respondentů ze tří odvětví – spotřebního zboží (36), maloobchodu (49), kosmetiky a luxusu (20) – s působností v Indii (37), Francii (36) a Polsku (32)

Stáhněte si celou zprávu

Byl tento obsah zajímavý, užitečný ?