Výkonnost dodavatelského řetězce
Výkonnost dodavatelského řetězce

Co potřebujete vědět o co-packingu?

Co-packing je jednou z nejdůležitějších služeb s přidanou hodnotou k základním logistickým službám. Již několik let je nedílnou součástí nabídky logistických…

On November 16, 2022

Co-packing je jednou z nejdůležitějších služeb s přidanou hodnotou k základním logistickým službám. Již několik let je nedílnou součástí nabídky logistických operátorů působících na úrovni 5PL. Komplexní procesy balení a společné výroby umožňují lépe přizpůsobit výrobky individuálním potřebám zákazníků, tj. obchodních řetězců a spotřebitelů. 

Služby co-packingu

Termín “co-packing” označuje řadu operací, které se liší rozsahem a úrovní zásahu do produktu. Samotná balicí služba zahrnuje manipulaci s uzavřeným výrobkem, tj. s obalem nebo balením, aniž by se zasahovalo do samotného výrobku. Umožňuje přizpůsobit hotové výrobky individuálním potřebám koncových zákazníků kombinací jednotlivých výrobků do vícečetných balení, mixů nebo propagačních sad. Součástí společného balení je také etiketování, foliování nebo tvorba stojanů. Tato část logistické operace se skládá převážně z krátkých sérií a vyznačuje se vysokou mírou variability procesu. Zároveň se jedná o mimořádně komplexní službu od návrhu obalu přes nákup, řízení dodavatelského řetězce, celní odbavení až po přímou distribuci. Úplná koordinace všech operací umožňuje vytvářet obaly na míru, které přímo ovlivňují vztah značky se spotřebiteli.

Součástí co-packingu je také společná výroba, která zase zahrnuje přímé zásahy do samotného výrobku, často měnící jeho funkční a fyzikální vlastnosti. Společná výroba je vlastně poslední fází výrobního procesu, která se provádí mimo továrnu. Provádění operací, jako je primární balení, programování nebo stáčení, vyžaduje obrovské investice, použití nejnovějších technologií a specializovaných znalostí. Z tohoto důvodu jsou projekty společné výroby obvykle založeny na víceletých smlouvách, na rozdíl od balicích služeb, které se skládají z mnoha jednotlivých objednávek. 

Výhody outsourcingu společného balení

Provádění komplexních balicích a spolu výrobních služeb vlastními výrobci by vyžadovalo další investice, změny ve vnitropodnikové logistice, volitelné úpravy výrobních linek, rozšíření kompetencí týmu, sezónní řízení výrazně většího počtu zaměstnanců, vývoj technologií a udržování dalších prostor, které by vytvářely úzká místa ve výrobním procesu, případně vytváření místních zásob. Z tohoto důvodu se výrobci stále častěji rozhodují pro outsourcing u specializovaných společností s rozsáhlým prostorovým a technologickým zázemím. Zavedení operací co-packingu na stejném místě jako ostatních logistických služeb, tj. ve skladu provozovatele, umožňuje snadnou organizaci, výraznou optimalizaci nákladů a ještě efektivnější vyřizování objednávek. Co-packing tak maximalizuje účinnost dodavatelského řetězce a lépe přizpůsobuje výrobky potřebám dnešních spotřebitelů.

Outsourcingem logistických operací získávají výrobci kompetentního partnera, který poskytuje podporu již ve fázi návrhu obalu. Může také převzít řízení výroby a vztahů mezi továrnou, výrobcem obalů a co-packerem a zbavit zákazníka této odpovědnosti. Realizace takové spolupráce vyžaduje hlubokou integraci mezi továrnou a skladem. Ve společnosti FM Logistic máme pokročilé a flexibilní IT nástroje, které integrují systémy všech tří stran zapojených do procesu, konkrétně VMI.  Vendor Managed Inventory, který umožňuje řídit skladové zásoby zákazníka a otevírá možnosti finanční optimalizace a optimalizace procesů plánování dodávek materiálu.

Ve středoevropském regionu v současné době provozujeme činnost společného balení v 7 našich jednotkách v Polsku, České republice a na Slovensku. Plánujeme rozšíření na další dvě místa. Obsluhujeme 40 největších výrobců rychloobrátkového zboží, výrobků health & beauty a průmyslových podniků v regionu,” říká Arkadiusz Buczek, ředitel procesů společného balení pro střední Evropu ve společnosti FM Logistic. “Vzhledem k měnícímu se trhu a rostoucímu povědomí spotřebitelů prošla služba společného balení za 20 let naší činnosti zásadní proměnou. Úkolem profesionálního co-packera je dnes také sledovat rychle se měnící trendy, vytvářet, navrhovat a radit zákazníkům řešení, jak zatraktivnit jejich výrobek pro spotřebitele. Díky našim rozsáhlým znalostem v oboru, dlouholetým zkušenostem a správným nástrojům jsme schopni čelit výzvám, kterým naši klienti na současném trhu čelí,” dodává.

Byl tento obsah zajímavý, užitečný ?