Fm logistic

La logique des transports urbain

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost FM Logistic bere při zpracování vašich osobních údajů vždy ohledy na vaše soukromí. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte, kdo shromažďuje, zpracovává a využívá osobní údaje, které od vás získáme, když používáte náš web, jaké typy osobních údajů o vás shromažďujeme, jak tyto údaje využíváme a jaká máte práva vzhledem k našemu používání vašich osobních údajů.

 

Co jsou osobní údaje?

„Osobní“ údaje jsou jakékoli informace, na jejichž základě lze přímo nebo nepřímo identifikovat jednotlivou osobu. Za osobní údaje se například považuje strukturovaný datový soubor obsahující jméno a příjmení osoby, protože na základě těchto informací lze osobu přímo identifikovat. Obdobně se za osobní údaje považují také podrobnosti, jejichž pomocí by bylo možné někoho identifikovat nepřímo (například registrační číslo, telefonní číslo nebo fotografie).

Zpracovávání a uchovávání tohoto typu informací se řídí speciálními zákony.

Mezi typy údajů, které o vás můžeme shromažďovat, patří vaše jméno, poštovní adresa nebo adresy, e-mailová adresa nebo adresy, telefonní číslo nebo čísla a historie procházení stránek.

 

Kdo vaše údaje shromažďuje, zpracovává a používá?

Když navštívíte náš web, bude vaše osobní údaje shromažďovat, zpracovávat a používat společnost FM Logistic Corporate SAS, ZI Rue de l’Europe, 57370, Phalsbourg, Francie (správce osobních údajů) a/nebo smluvní poskytovatelé služeb, kteří se starají o údržbu a podporu našeho webu.

 

Proč vaše osobní údaje zpracováváme a/nebo používáme

Shromážděné údaje zpracováváme pro následující účely:

Plnění našich smluvních povinností (v souladu se zákony)

Uplatňování našich legitimních zájmů

  • Provádění statistických analýz
  • Měření návštěvnosti webu

Jak udělíte svůj souhlas?

V některých případech potřebujeme k shromažďování, zpracování a/nebo využití vašich osobních údajů váš souhlas.

Váš souhlas potřebujeme k instalaci souborů cookie do vašeho zařízení a ke shromáždění, zpracování a využití informací, o které se s námi podělíte prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, abychom mohli zpracovat vaši žádost.

Svůj souhlas s aktivitami popsanými výše můžete kdykoliv odvolat. Můžete také vznést námitku vůči tomu, abychom používali vaše osobní údaje.

 

Kdo je příjemcem vašich údajů?

Vaše údaje shromažďujeme výhradně pro interní účely související se vztahy se zákazníky.

Osobní údaje, které o vás shromáždíme, když používáte naše služby, sdílíme pouze s následujícími třetími stranami:

subdodavatelé, kterým outsourcujeme určité služby

Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami pouze v případě, že to po nás vyžaduje zákon (například na základě soudního rozhodnutí), pokud nám k takovému sdílení údajů udělíte souhlas nebo pokud je takové sdílení povoleno zákonem.

 

Jak vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje uchováváme v naší aktivní databázi potenciálních zákazníků po dobu tří let od našeho posledního kontaktu s vámi.

Údaje, které musíme uchovat ze zákonných důvodů, uchováváme po dobu požadovanou zákonem.

 

Kde se vaše údaje zpracovávají?

Naše společnost a/nebo určití příjemci vašich údajů (jak jsou popsáni výše) mohou mít pobočky mimo Evropský hospodářský prostor (v Číně, Brazílii, Indii a Vietnamu).

Z toho vyplývá, že vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v zemích, které nenabízejí míru ochrany požadovanou Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zaručujeme, že vaše údaje budou chráněny adekvátními opatřeními požadovanými všemi zákony a regulacemi platnými v Evropě.

 

 

Vaše práva

Na základě zákona máte právo být informováni, právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo vznést námitku, právo na přenositelnost údajů a právo na omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud tato práva chcete uplatnit, napište prosím našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na následující adresu a jasně vysvětlete povahu své žádosti: dpo@fmlogistic.com.

V zájmu zabezpečení a předcházení podvodům musíte společně se žádostí poskytnout doklad o své identitě. Po zpracování vaší žádosti bude doklad o vaší identitě zničen.

Pokud se domníváte, že porušujeme vaše práva, napřed nás prosím kontaktujte. Jestliže nebudete spokojeni s naší reakcí, máte právo vznést námitku k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Změny našich Zásad ochrany osobních údajů

V našich Zásadách ochrany osobních údajů můžeme provést změny v souvislosti s vylepšeními našich služeb, například pokud představíme nové technologie nebo spustíme nové služby. O případných změnách těchto Zásad ochrany osobních údajů vás budeme předem informovat.