Fm logistic

La logique des transports urbain

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost FM Logistic bere při zpracování vašich osobních údajů vždy ohledy na vaše soukromí. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte, kdo shromažďuje, zpracovává a využívá osobní údaje, které od vás získáme, když používáte náš web, jaké typy osobních údajů o vás shromažďujeme, jak tyto údaje využíváme a jaká máte práva vzhledem k našemu používání vašich osobních údajů.

 

Co jsou osobní údaje?

„Osobní“ údaje jsou jakékoli informace, na jejichž základě lze přímo nebo nepřímo identifikovat jednotlivou osobu. Za osobní údaje se například považuje strukturovaný datový soubor obsahující jméno a příjmení osoby, protože na základě těchto informací lze osobu přímo identifikovat. Obdobně se za osobní údaje považují také podrobnosti, jejichž pomocí by bylo možné někoho identifikovat nepřímo (například registrační číslo, telefonní číslo nebo fotografie).

Zpracovávání a uchovávání tohoto typu informací se řídí speciálními zákony.

Mezi typy údajů, které o vás můžeme shromažďovat, patří vaše jméno, poštovní adresa nebo adresy, e-mailová adresa nebo adresy, telefonní číslo nebo čísla a historie procházení stránek.

 

Kdo vaše údaje shromažďuje, zpracovává a používá?

Když navštívíte náš web, bude vaše osobní údaje shromažďovat, zpracovávat a používat společnost FM Logistic Corporate SAS, ZI Rue de l’Europe, 57370, Phalsbourg, Francie (správce osobních údajů) a/nebo smluvní poskytovatelé služeb, kteří se starají o údržbu a podporu našeho webu.

 

Proč vaše osobní údaje zpracováváme a/nebo používáme

Shromážděné údaje zpracováváme pro následující účely:

Plnění našich smluvních povinností (v souladu se zákony)

Uplatňování našich legitimních zájmů

  • Provádění statistických analýz
  • Měření návštěvnosti webu

Jak udělíte svůj souhlas?

V některých případech potřebujeme k shromažďování, zpracování a/nebo využití vašich osobních údajů váš souhlas.

Váš souhlas potřebujeme k instalaci souborů cookie do vašeho zařízení a ke shromáždění, zpracování a využití informací, o které se s námi podělíte prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, abychom mohli zpracovat vaši žádost.

Svůj souhlas s aktivitami popsanými výše můžete kdykoliv odvolat. Můžete také vznést námitku vůči tomu, abychom používali vaše osobní údaje.

 

Kdo je příjemcem vašich údajů?

Vaše údaje shromažďujeme výhradně pro interní účely související se vztahy se zákazníky.

Osobní údaje, které o vás shromáždíme, když používáte naše služby, sdílíme pouze s následujícími třetími stranami:

subdodavatelé, kterým outsourcujeme určité služby

Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami pouze v případě, že to po nás vyžaduje zákon (například na základě soudního rozhodnutí), pokud nám k takovému sdílení údajů udělíte souhlas nebo pokud je takové sdílení povoleno zákonem.

 

Jak vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje uchováváme v naší aktivní databázi potenciálních zákazníků po dobu tří let od našeho posledního kontaktu s vámi.

Údaje, které musíme uchovat ze zákonných důvodů, uchováváme po dobu požadovanou zákonem.

 

Kde se vaše údaje zpracovávají?

Naše společnost a/nebo určití příjemci vašich údajů (jak jsou popsáni výše) mohou mít pobočky mimo Evropský hospodářský prostor (v Číně, Brazílii, Indii a Vietnamu).

Z toho vyplývá, že vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v zemích, které nenabízejí míru ochrany požadovanou Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zaručujeme, že vaše údaje budou chráněny adekvátními opatřeními požadovanými všemi zákony a regulacemi platnými v Evropě.

 

 

Vaše práva

Na základě zákona máte právo být informováni, právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo vznést námitku, právo na přenositelnost údajů a právo na omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud tato práva chcete uplatnit, napište prosím našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na následující adresu a jasně vysvětlete povahu své žádosti: dpo@fmlogistic.com.

V zájmu zabezpečení a předcházení podvodům musíte společně se žádostí poskytnout doklad o své identitě. Po zpracování vaší žádosti bude doklad o vaší identitě zničen.

Pokud se domníváte, že porušujeme vaše práva, napřed nás prosím kontaktujte. Jestliže nebudete spokojeni s naší reakcí, máte právo vznést námitku k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Změny našich Zásad ochrany osobních údajů

V našich Zásadách ochrany osobních údajů můžeme provést změny v souvislosti s vylepšeními našich služeb, například pokud představíme nové technologie nebo spustíme nové služby. O případných změnách těchto Zásad ochrany osobních údajů vás budeme předem informovat.

Právní ujednání

  • FM Logistic
  • ZA rue de l’Europe, 57370 Phalsbourg
  • Tél : 03 87 23 12 12

V následujícím textu, bude FM Logistic je označována jako « editor stránek »

Vlastnictví

Majitelem webových stránek je CLARANET, se sídlem na adrese: 18-20 rue du Faubourg du Temple 75011 Paris - Francie. Stránky jsou k dispozici uživatelům, a jejich užití podléhá bezpodmínečnému přijetí podmínek uvedených níže.

Informační technologie a svoboda

Informace, ketré o vás shromažďujeme jsou pro FM Logistic nezbytné. Všechny jmenované osobní údaje jsou důvěrné a podléhají zpracování dat. Data jsou používána výhradně editorem a to pro statistické zpracování prodejních a marketingových aktivit V souladu se zákonem č 78-17, ze dne 6. ledna roku 1978 v platném znění ze dne 6. srpna 2004 "informační technologie a svoboda", máte právo na přístup a opravu Vašich osobních údajů. (CNIL Deklarace Certifikace číslo 1213861).

Pro uplatnění tohoto práva, kontaktujte prosím:

  • par courrier à :
  • FM Logistic
  • ZA rue de l’Europe, 57370 Phalsbourg

Fotografie / videa

Fotografie a videa, která jsou k dispozici na webových stránkách FM Logistic nesmí být reprodukována, šířena nebo prodávána bez písemného souhlasu editora. Použití jakéhokoliv materiálu bez souhlasu jeho autora, může být předmětem žaloby.

Pokud není uvedeno jinak, autorská práva dokumentů a předmětů vytvořených pro tyto "stránky", jsou výhradním majetkem editora. Úplné nebo částečné reprodukce obsahu stránek jsou zakázány podle článku L.713-2 o duševním vlastnictví. Zákony týkající se tohoto webu, jsou francouzské zákony a jurisdikcí jsou francouzské soudy.

Ochrana osobních údajů

Všechny údaje a informace uvedené na tomto webu jsou předmětem ochrany podle autorského práva a práv k duševnímu vlastnictví. Úplné nebo částečné reprodukce dokumentů ze stránek jsou povoleny pouze pro informační účely osobního a soukromého použití; Jakákoli reprodukce nebo použití kopií vytvořených pro jiné účely je výslovně zakázána a může představovat protiprávní jednání podle L.335-2 a násl. o duševním vlastnictví.

Všechny databáze uveřejněné na těchto stránkách a vytvořené editorem jsou chráněny ustanoveními zákona ze dne 1. července 1998, který transponuje zákon o duševním vlastnictví z evropské směrnice ze dne 11. března 1996 o ochraně databází.

Odkazy

Jakýkoli pokus o přenos informací na web třetí strany nebo změna informací na této stránce je zakázána a může mít za následek občanské nebo trestní řízení.

Editor těchto stránek není zodpovědný za jakékoli hypertextové odkazy nebo jakékoliv jiné počítačové prvky použité, přímo či nepřímo, z toho webu.

Editor těchto stránek neručí za stránky třetích stran a nenese odpovědnost za jejich obsah.

Chcete-li vytvořit odkaz na web FM Logistic, obraťte se prosím pomocí kontaktního formulář na editora k získání potřebného povolení.

Odpovědnost

Editor vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil, že všechny informace uveřejněné na těchto webových stránkách, jsou přesné a aktuální, s přímou vazbou. Editor však nemůže zaručit, že informace, které stránky obsahují, jsou úplné, přesné, vyčerpávající a bez chyb.

Editor si vyhrazuje právo na opravu nebo úpravu obsahu těchto webových stránek kdykoliv a bez předchozího upozornění.

Editor se zříká veškeré odpovědnosti za informace na webu a jakéhokoliv použití informací obsažených na těchto webových stránkách nebo získané v odpovědi na otázku položenou prostřednictvím těchto stránek. Editor nenese za žádných okolností odpovědnost za přímé či nepřímé škody jakéhokoli druhu vyplývající z používání těchto webových stránek nebo v souvislosti s těmito stránkami. Obecně platí, že editor webových stránek se zříká veškeré odpovědnosti za jakékoliv využití těchto stránek.

Jakýkoli pokus o přenos informací na web třetí strany nebo změnu informací na těchto stránkách je zakázaný a může mít za následek občanské nebo trestní řízení navržené ze strany editora.

Editor webu nenese odpovědnost za jakékoli hypertextové odkazy nebo jiný obdobný prvek použitý přímo nebo nepřímo z webu a existence odkazu nemá za následek přenos odpovědnosti na editora.

Editor těchto stránek neručí za stránky třetích stran a nenese odpovědnost za jejich obsah. Je přísně zakázáno vytvořit hypertextový odkaz na těchto stránkách bez formálního souhlasu editora. Editor stránek nezaručuje, že server hostující stránky neobsahuje viry, a že soubory, které jsou dispozici ke stažení z této webové stránky nebo jakékoli jiné stránky třetí strany jsou bez virů nebo provozních chyb. S vědomím, že viry mohou být přenášeny přes internet, doporučujeme, aby uživatelé podniknli kroky na ochranu jejich počítače proti vniknutí virů, a proti každému technickému problému, který by mohl poškodit součásti počítače nebo data uživatele, která v něm mohou být uložena. V žádném případě editor webu nebo některý z jeho subdodavatelů nenesou odpovědnost za případné škody, které mohou nastat při internetovém připojení a procházení webu.