Fm logistic

La logique des transports urbain

3 hlavní programy

HOSHIN

Postup:

Provozní tým (od řidiče vysokozdvižného vozíku po manažera aktivity) a odborníci na trvalý rozvoj společně analyzují naše operace a definují akční plán

Stručně z obsahu:

 • Definice a měření výkonu
 • Mapování přidané hodnoty
 • Pozorování procesu v provozu
 • Identifikace muda, mura, muri
 • Hodnocení systému řízení
 • Vyhodnocení 5S a vizuální řízení
 • Definice činností / opatření

KAIZEN

Postup:

Školení základů trvalého zlepšování a nastavení procesů neustálého zlepšování za účasti všech týmů.

Stručně z obsahu:

 • Definice odpadů & standardů
 • Školení na metody řešení problémů (Ishikawa diagram, 5W, QQOQCCP, ...)
 • Školení vizualizace neustálého zlepšování (lean nástěnky, vizuální řízení ...)
 • Nastavení procesu neustálého zlepšování

ZMOCŇOVÁNÍ (EMPOWERMENT)

Postup:

Kompletní program odborné přípravy různých aspektů neustálého zlepšování ... orientovaný na rozvoj

Stručně z obsahu:

 • Různé vzdělávací moduly: odpady, řešení problémů, aktivní supervize, strategie rozvoje...
 • Mix koncepcí, metod, nástrojů a cvičení
 • Nastavení pro konkrétní cíl rozvoje: k podpoře workshopů, akčních plánů, školení nováčků...

Neustálé zlepšování

Cílem naší politiky neustálého zlepšování je přinášet užitek a výhody oběma stranám - klientům i nám.

Bezpečnost

Bezpečnost má zásadní roli při řízení společnosti. Aby byla spoečnost dobře vedena, musí být dobře zajištěna a proto:

 • Mezi naše závazky vůči zákazníkům patří zejména bezpečnost produktů a služeb;
 • Závazky směrem k majitelům společnosti ukládají povinnost zabezpečení movitého i nemovitého majetku;
 • Bezpečnost pohybu a zabezpečení našich krajanů jsou základem našich závazků k našim odpovědným zaměstnancům;

Organizace celkové bezpečnosti společnosti přispívá i k realizaci ekonomického zabezpečení.

Bernard GALEA - Ředitel bezpečnosti skupiny FM Logistic 

Znalost oboru a provozní zkušenosti našich lidí jsou základem pro kontinuální posilování naší konkurenceschopnosti a provozní dokonalosti.

Trvalé zlepšování našich aktivit na všech našich pobočkách je součástí programu, který je postaven na třech základních myšlenkách a postupech:

 • Trvalém vyhodnocování našich procesů a operací,
 • Odstraňování činností bez přidané hodnoty a zefektivňování toků
 • Kolektivní inteligenci, tedy zapojení všech zaměstnanců, protože to je klíčem ke správné efektivitě a trvalému zdokonalování.

Náš přístup k trvalému rozvoji je založen na 3 hlavních programech.