Fm logistic

La logique des transports urbain

Příklady současných inovací FM Logistic:

 • Put to light

  "Put to light"

  Protože kvalitu služeb ovlivňují také dobré pracovní podmínky, vyvinula FM Logistic inovativní řešení "put to light".

  U řešení nezáleží na použité technologii vychystávání (hlasové nebo rádio), protože může být upraveno pomocí zástrčky pro jakékoliv zařízení pro přípravu objednávek: světlo určuje místo pro uložení vychystávaného zboží.

 • Optimální sledovatelnost

  Vestavěný skener

  Naše "plug & play" řešení pro automatické skenování palet přináší na všech pobočkách FM Logistic optimální sledovatelnost zboží.

  Řešení má dvojí výhodu, lepší ergonomii pracoviště a značné zvýšení produktivity během identifikace manipulovaného zboží.

 • Roto-kompaktor

  Roto-kompaktor

  Toto inovativní technické řešení, které je výsledkem 18-ti měsíční spolupráce s německým partnerem, umožňuje další využití kartónového odpadu a zároveň snižuje riziko pracovních úrazů. Řešení je v souladu s politikou udržitelného rozvoje FM Logistic.

 • Kontrola podle váhy

  Kontrola podle váhy

  I v rámci cross-channel distribuce můžeme nabídnout nejlepší kvalitu služeb za nejnižší cenu.

  Díky našemu inovativnímu řešením váhové kontroly (kvalitativní i kvantitativní) při vychystávání zboží, jsou kontroly prováděny v reálném čase, přímo při přípravě objednávek.

Inovace

Inovace jsou základním kamenem trvalého zlepšování. Proto na inovacích FM Logistic staví svá řešení.

Cílem je navrhnout a implementovat na našich pobočkách nejlepší procesy, organizaci a provozní nástroje a získat tak konkurenční výhodu. Pro FM Logistic to znamená zvyšovat produktivitu, snižovat energetickou náročnost budov, snižovat náklady na dodavatelské řetězce, ale i zvyšovat flexibilitu, za současného zlepšování kvality služeb.

FM Logistic směruje své inovace také ve prospěch svých zaměstnanců a životního prostředí. Příkladem jsou nejnovější technologie našich nákladních automobilů s plynovým pohonem a HQE ​​(High Quality Environmental) budovy. S cílem snížit pracovní zátěž našich zaměstnanců zase navrhujeme ergonomická řešení pro pracoviště a pracovní nástroje. Příkladem je zřízení automatických kontrol evidenčních kódů manipulovaného zboží, které usnadní operátorovi práci a umožní soustředit se lépe na plnění ostatních úkolů.

FM Logistic vytvořila komisi pro inovace. Je to sdružení odborníků z více profesí a více zemí, které identifikuje oblasti výzkumu a zahajuje velké projekty. V každé z našich zemí je poradce, který zajišťuje, že jsou nová řešení implementována takovým způsobem, který zaručuje jejich stejnorodost v rámci skupiny.