Fm logistic

La logique des transports urbain

Úvod

FM Logistic se vždy snažila o dlouhodobou spokojenost všech stran, které jsou spojeny s jejím podnikáním.  Zaměstnanců, zákazníků, akcionářů, partnerů, dodavatelů a veřejnosti. Náš závazek neustálého zlepšování se týká všech těchto zúčastněných stran. Jsou to pak především naši zaměstnanci, kteří náš závazek naplňují. Svojí snahou o spokojenost zákazníků za současného respektování životního prostředí a zdraví i bezpečnosti při práci. 

Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj je moderní termín pro naši tradiční kulturu dlouhodobé vize.
Odpovědnost, kterou jsme coby mezinárodní společnost přijali, řídí náš rozvoj. Pouze dlouhodobá vize znamená jistotu pro budoucnost: toto je tedy vize našich zakladatelů, která je podstatou FM Logistic.

Více

Provozní dokonalost

Oboustranné výhody

Neustále se snažíme o zlepšení výkonnosti a konkurenceschopnosti, abychom lépe sloužili našim zákazníkům. To nazýváme provozní dokonalostí.

Více