Fm logistic

La logique des transports urbain

Pooling

Řešení, ve kterém vícero výrobních společností sdílí logistickou a dopravní infrastrukturu a zdroje. Jedná se o moderní koncept rozvíjený naší společností od začátku tohoto století.

FM Logistic využila svého postavení zprostředkovatele mezi výrobci a distributory a identifikovala nové trendy v oblasti urychlení toku zboží a požadavků na snížení zásob v maloobchodní distribuci.

Ve spolupráci se zákazníky z oblasti výroby a s distributory jsme vytvořili specializovaný tým a dali vzniknout nové službě s přidanou hodnotou. Tato služba koordinující sdružování dodávek od několika výrobců s kompatibilními produkty určenými pro stejné distribuční sítě a v ideálním případě distribuovanými ze stejného místa, získala již několik ocenění v oblasti inovací.

FM Logistic v současné době koordinuje největší sdružování dodávek v rámci Evropy:

  • 1 mil. palet ročně
  • 7 průmyslových odvětví
  • 6 značek
  • 10 poskytovatelů logistických a přepravních služeb

Výhody

Díky sdružování jsou dodávky do maloobchodních skladů častější. Tím je zajištěno, že jsou výrobky vždy dostupné v regálech a zároveň se snížila potřeba objemného stavu skladových zásob ze strany prodejen.

Pravidelné dodávky, v plně vytížených vozidlech a s pevným harmonogramem doručení, navýšily spolehlivost přepravy a kontrolu nad přepravními náklady. Navíc celý systém výrazně přispívá ke snížení emisí CO2.

Sdílené řešení

Optimalizace skladových zásob

Redukce CO2

Prokazatelné výsledky

"Řešení umožnilo zdvojení četnosti dodávek. To nám umožňuje rychleji reagovat a automaticky snižuje riziko narušení linie toku zboží. Optimalizace a sdružování dodávek postupně snížily využití ramp řádově o 30% - to považuji v době přetížené distribuce za existenčně důležité. Pooling je skutečný učebnicový případ. Díky otevřenému myšlení a přístupu ke spolupráci ze strany účastníků projektu, jsme mohli přinést důkaz toho, jak může být určité omezení proměněno v řešení výhodné pro všechny zúčastněné strany."

Piet VANDER GHINST, Výkonný ředitel Intersnack France