Fm logistic

La logique des transports urbain

Citylogin

Zcela nová koncepce udržitelné městské logistiky

Madrid, Paříž, Moskva, Praha, Řím ... Dopravní přetížení těchto metropolí je dnešní realitou. Dodávky zboží v centrech měst jsou významným zdrojem znečištění, hluku, dopravních zácp ... Řím je prvním evropským městem, které přijalo opatření a omezilo přístup vozidel se spalovacími motory do svého historického centra.

CityLogin je koncept vyvinutý společností FM Logistic ve spolupráci s italským dopravcem Mag.Di. Jedná se o inovativní řešení posledních kilometrů závozů, které je založené na spolupráci logistických a dopravních partnerů. Spolupráce udržitelnost a originalita řešení, je výhodná pro všechny zainteresované strany dodavatelského řetězce. Dnes FM Logistic rozšiřuje tento koncept do dalších velkých evropských měst.

  • 5000 závozových míst
  • 15 jízd v kolečku denně
  • Snížení spotřeby energie o 20%

Udržitelné a efektivní urbanistické řešení:

Distribuční centrum nedaleko centra

Distribuční centrum CityLogin je umístěno jen pár kilometrů od historického centra Říma. Jeho plocha 500 m² je určena výhradně pro městskou logistiku. Zajišťuje maximální reaktivitu a omezuje ujeté vzdálenosti.

Zajišťuje dodávky do 5000 prodejních míst a pracuje jako překladiště i sklad.

Ekologická flotila

V současnosti provádí 15 koleček denně 5 vozidel vybavených elektrickou nebo hybridní technologií. Dodávky jsou optimalizovány specializovaným IT nástrojem napojeným na městský systém pro expresní přístup do vyhrazených dopravních pásem.

Tato vozidla výrazně snižují emise CO2 a hlukovou zátěž.

Mikro-logistické řešení

Ceny zametr čtvereční ceny v centrech měst jsou vysoké, prodej v těchto oblastech proto musí být prostorově efektivní.

CityLogin proto poskytuje mikro-logistické řešení: skladování a manipulace s malým množstvím zásob v kombinaci s on-line objednávkovým systémem. Výrobky jsou k dostání v obchodech v časovém úseku několika málo hodin.