Fm logistic

La logique des transports urbain

Obalové služby - Co-packing & Co-manufacturing

Co nejblíže skladovým operacím, pro optimální reaktivitu na potřeby trhu

FM Logistic vám umožní těžit z výhod těsného umístění skladových zásob a aktivit obalových úprav, ať už pro tvorbu balení na míru vašim zákazníkům a nebo z důvodu diferenciace výrobků na poslední chvíli. Toto umístění je zásadním prostředkem pro efektivní reakci, neboť snižuje převozní vzdálenosti, omezuje manipulaci a tedy i náklady. FM Logistic je evropským lídrem v oblasti co-packingu.
Coby průkopník služby mezi logistickými společnostmi stavíme na naší uznávané odbornosti. Pro naše klienty máme k dispozici speciální týmy zabývající se aktivitou obalových úprav. Ty analyzují vaše provozní a finanční požadavky. Cílem analýzy je snížit čas doručení zboží na trh a zajistit integraci obalových řešení do vaší strategie dodavatelského řetězce.

Naše činnost

Místo výroby co nejblíže vašim trhům

Místo výroby co nejblíže vašim trhům

V každé ze zemí, kde působíme, respektujeme vaše požadavky a poskytujeme stejnou úroveň služby. Abychom zachovali kvalitu vašich výrobků na stejné úrovni, v jaké opouštějí vaše výrobní prostory, používáme nejlepší technologie a inovujeme naše výrobní nástroje. Naprostou samozřejmostí je pro nás sledování toku zboží díky propojení výrobních linek se systémem řízení skladových zásob (WMS).

Řešení šitá na míru vašemu dodavatelskému řetězci

Řešení šitá na míru vašemu dodavatelskému řetězci

Od návrhu, až po realizaci, integrujeme naše řešení do vaší strategie dodavatelského řetězce. V zájmu zajištění efektivní reaktivity na vaše projekty pracujeme samostatně na: 

 • tvorbě dlouhodobého partnerství s našimi dodavateli, abychom měli jistotu používání nejlepších technologií a inovací;
 • formalizaci osvědčených postupů a zajištění proveditelnosti výroby a kvality hotových výrobků;
 • kontrole výrobních linek díky specializovaným IT nástrojům.

Případová studie

 • United Biscuits

  United Biscuits

  United Biscuits

  Cíl

  Inovace se závazky jsou základním mottem společnosti United Biscuits. Projekt společnosti, na kterém spolupracuje i s FM Logistic, je součástí jejího podnikatelského programu monitorování dopadů vlastní činnosti na životní prostředí. K dosažení svého cíle 20% snížení obalového materiálu v roce 2015, hledala společnost ekologicky odpovědné řešení pro tisíce promočních šarží, jež každý rok prodává ve Francii.

  Řešení

  Doposud pracovala společnost s technologií "flow-pack", kde stroj vytváří plastový obal z nesmrštitelné folie, do nějž jsou baleny produkty s novou šarží.
  Doporučili jsme nahradit tuto technologii řešením jednoduše odejmutelného lepícího materiálu. Celý návrh i realizace byly výhradním řešením FM Logistic a implementace trvala pouhých 12 týdnů.

  Slovo zákazníka

  "Poté, co byl projekt schválen a byla učiněna dohoda o spolupráci, FM příkladně dodržela své závazky vyplývající z dohody: termín realizace, spuštění a uvedení do provozu, dodržení smluveného výrobního postupu i úrovně poskytovaných služeb.
  Stručně řečeno, mohu mluvit o kvalitním vztahu v průběhu celého projektu: na počátku ve fázi návrhu, v průběhu vývoje, který následoval, a v konečné realizaci na výrobní lince."

  Manažer Co-packingu, United Biscuits