Fm logistic

La logique des transports urbain

Mezinárodní poskytovatel logistických služeb

Optimalizace logistického řetězce našich klientů a zvýšení jejich konkurenceschopnosti je naším cílem ve všech zemích, kde působíme. Díky dokonalé znalosti každého článku logistického řetězce, od skladování a manipulace, po obalové úpravy, přes dopravu a distribuci, jsou logistické procesy našich klientů bezproblémové: při implementaci dodavatelského řetězce klientů do našeho dynamického a neustále se vyvíjejícího provozu, stavíme na vlastních integrovaných řešeních.
Skrze naše odborné znalosti logistiky v hlavních odvětvích, kde stavíme na našich osvědčených postupech a díky dovednostem v oblasti poradenství a celkového řízení logistického řetězce, jsme schopni optimalizovat vaše stávající postupy a předvídat vaše budoucí potřeby. FM Logistic je uznáváným průkopníkem nových řešení, která posunují obor logistiky vpřed. Příkladem je « Pooling », koncept FM Logistic pro sdružování objednávek do obchodních řetězců.

Skladování & Manipulace

Komplexní řešení a mezinárodní zkušenosti pro vaši konkurenční výhodu

Více

Transport & Distribuce

Respektujeme životní prostředí

Více

Obalové služby - Co-packing & Co-manufacturing

Obalové a skladové služby pod jednou střechou pro zrychlení reakce na požadavky vašeho trhu

Více

Optimalizace dodavatelského řetězce

Zvyšující se počet distribučních kanálů, rostoucí urbanizace, rostoucí náklady na distribuci, masivní přístup k novým technologiím, rostoucí poptávka po udržitelné logistice ...

Trendy dnešní doby vyžadují rychle reagující  dodavatelský řetězec, který se rychle přizpůsobuje novým nárokům.

Více