Fm logistic

La logique des transports urbain

Sektor průmyslové výroby

Logistika může být vaší konkurenční výhodou

Každý výrobce tohoto sektoru je jedinečný. Proto i každý logistický řetězec v odvětví průmyslové výroby představuje originál, který může být průběžně analyzován a vylepšován. Komplikace, kterým výroba sektoru často čelí, jsou: velký počet dodavatelů a jejich vzdálenost, požadavky dodávek just-in-time, křehkost a hodnota výrobků, rizika padělání, atd.

FM Logistic s využitím znalostí z ostatních sektorů a celkové znalosti dodavatelského řetězce, navrhuje řešení šitá na míru a přizpůsobená těmto omezením a to v oblasti mezinárodní dopravy, cross-channel distribuce (B2B a B2C), celních operací, bezpečnosti a dosledovatelnosti výrobků, obalových úprav, diferenciace produktů na poslední chvíli, atd.

Výhody & Služby

Logistika může být vaší konkurenční výhodou

U zástupců tohoto odvětví, je just-in-time výroba strategickou nutností.  Navyšujeme úroveň vašich služeb a posilujeme tak váš vztah s klienty. Organizujeme aktivity v souladu s vaší strategií a pomáháme naplnit vaše cíle. Těžíme z našich znalostí a zkušeností v oblasti koordinačních center pro diferenciaci produktů na poslední chvíli, kdy optimalizujeme úroveň vašich zásob a zkracujeme čas potřebný k doručení produktu na váš trh.

Řešení na míru pro zvýšení vaší konkurenceschopnosti

FM Logistic proaktivně přichází s návrhy na zvýšení provozních zisků. Proces je realizován ve třech etapách:

  • Analyzujeme vaše problémy v logistice,
  • Navrhneme řešení v souladu s vaší strategií
  • Zajistíme implementaci řešení a jeho plnou funkčnost.

Nissan - reference

  • "Vzhledem ke vzdálenostem a nedostatečné dopravní infrastruktuře, je v Brazílii včasné doručování dodávek stále velikou komplikací. Situace se však zlepšuje, a v zemi vidíme významný potenciál pro rozvoj. Abychom optimalizovali naši logistiku, začali jsme v roce 2013 spolupracovat s FM Logistic. Naše úzká spolupráce má jeden cíl: kontinuální snižování nákladů v dlouhodobém horizontu. S FM Logistic máme společnou především snahu o neustálé zlepšování a provozní dokonalost."

    Tai Kawasaki, Ředitel poprodejních služeb společnosti Nissan v Brazílii