Fm logistic

La logique des transports urbain

Pooling

Řešení, které spojuje logistické a dopravní procesy několika výrobců. FM Logistic jej vyvinula na začátku tohoto století a od té doby jej inovuje a rozvíjí.

Průkazné výsledky

  • "Řešení umožnilo zdvojení četnosti dodávek. To nám umožňuje rychleji reagovat a automaticky snižuje riziko narušení linie toku zboží. Optimalizace a sdružování dodávek postupně snížily využití ramp řádově o 30% - to považuji v době přetížené distribuce za existenčně důležité. Pooling je skutečný učebnicový případ. Díky otevřenému myšlení a přístupu ke spolupráci ze strany účastníků projektu, jsme mohli přinést důkaz toho,  jak může být určité omezení proměněno v řešení výhodné pro všechny zúčastněné strany."

    Piet VANDER GHINST, Výkonný ředitel Intersnack France 

Během tohoto období, s využitím svého postavení zprostředkovatele mezi výrobci a distributory, FM Logistic identifikovala nové trendy v oblasti urychlení toku zboží a požadavků na snížení zásob v maloobchodní distribuci.

Ve spolupráci se zákazníky z oblasti výroby a s distributory jsme vytvořili specializovaný tým a dali vzniknout nové službě s přidanou hodnotou. Tato služba koordinující sdružování dodávek od několika výrobců s kompatibilními produkty určenými pro stejné distribuční sítě a v ideálním případě distribuovanými ze stejného místa, získala již několik ocenění v oblasti inovací.

FM Logistic v současné době koordinuje největší sdružování dodávek v rámci Evropy:
- 1 mil. palet ročně
- 7 průmyslových odvětví
- 6 značek
- 10 poskytovatelů logistických a přepravních služeb

Pooling FM Logistic - 7 industriels

Výhody

Díky sdružování jsou dodávky do maloobchodních skladů častější. Tím je zajištěno, že jsou výrobky vždy dostupné v regálech a zároveň se snížila potřeba objemného stavu skladových zásob ze strany prodejen.

Pravidelné dodávky, v plně vytížených vozidlech a s pevným harmonogramem doručení, navýšily spolehlivost přepravy a kontrolu nad přepravními náklady. Navíc celý systém výrazně přispívá ke snížení emisí CO2.

Sdružování procesů

Sdružování procesů

Optimalizace skladových zásob

Optimalizace skladových zásob

Redukce emisí CO2

Redukce emisí CO2