Fm logistic

La logique des transports urbain

Rychloobrátkové spotřební zboží (FMCG)

Cíl: nejlepší výkon

V boji značek největších výrobců spotřebního zboží (Rychloobrátkového spotřebního zboží / FMCG), je právě flexibilita a spolehlivost jejich dodavatelského řetězce tím, co je odlišuje. V souladu se strategií pokrytí všech distribučních kanálů, zaručují naše řešení zlepšení vašich procesů a vysokou úroveň dodavatelského řetězce směrem ke spotřebiteli.

Skutečnou výhodou pro výrobce a distributory, je « Pooling », řešení FM Logistic v oblasti sdružování dodávek, které vyřešilo klíčové otázky subjektů zapojených do projektu.

Naše aktivity

Potraviny

Potravinářský průmysl

Aby FM Logistic vyhověla vašim požadavků a potřebám, využívá osvědčené nástroje a procesy. Máme nastavena přísná pravidla pro sdílení a sledování standardizovaných informací. Zajišťujeme tak kvalitu našich služeb a naprostou dohledatelnost pohybu vašeho zboží. Operujeme v ambientním i teplotně řízeném režimu.

HPC

Produkty péče o zdraví a péče o domácnost

Naše řešení zaručuje výkonnou a hladkou distribuci vašich produktů. Naše certifikované pobočky pracují s nejnovějšími standardy pro nebezpečné zboží, a to jak při skladování a manipulaci, tak i při jejich přepravě. Nastavení přísných procedur omezuje rizika a zajišťuje bezpečné prostředí. Vše je řízeno výkonným IT nástrojem integrujícím standardy pro řízení těchto produktů.