Fm logistic

La logique des transports urbain

Péče o zdraví

Prvotřídní logistika, nutnost sektoru.

Správné léky, správné vybavení na pravém místě v pravý čas, naprostá bezpečnost: pro logistiku léčebných prostředků, není nic zásadnějšího než její správná organizace. FM Logistic postavila na na svých prokazatelných zkušenostech v logistice divizi dedikovanou péči o zdraví: FM Health.

FM Health zaměstnává více než 250 lidí, odborníků v logistice sektoru péče o zdraví. Každý den budují na míru šitá komplexní řešení dodavatelského řetězce pro všechny distribuční sítě našich klientů: velkodistributory, dodavatele zdravotnického zařízení, kliniky a nemocnice, laboratoře, lékárny a pacienty.

Výhody & Služby

FM Health, kvalita bez kompromisů.

Přísná kontrola v reálném čase

FM Health těží z mnohaletých zkušeností FM Logistic s řízením logistického řetězce. Díky tomu umí realizovat všechny skladové a distribuční operace, sledovat a analyzovat výkon skrze relevantní a personalizované ukazatele výkonnosti (KPI) a řídit proaktivně jakékoliv případné dysfunkce.

Řešení na míru

FM Health a její zaměstnanci, staví lokálně i na evropské úrovni, na společné profesní kultuře a stejných zásadách jako její klienti. Dokonale tak  integruje jejich potřeby a očekávání, a navrhuje nejvhodnější řešení pro optimalizaci řízení a chodu spolehlivého dodavatelského řetězce.

Díky specializovaným platformám v 6 zemích, celoevropskému distribučnímu pokrytí, prvotřídním službám a inovativnímu přístupu, jsme vedoucím partnerem zdravotnického sektoru.

Profesionální přístup našeho personálu je zárukou přidané hodnoty pro každý článek vašeho dodavatelského řetězce:

Právní shoda

V každé ze zemí, v rámci regionu i na jednotlivých kontinentech, je implementován náročný a stále se vyvíjející právní rámec. Zajišťujeme, aby byl náš provoz a všechny profese v dodavatelském řetězci, stále v souladu se správnou distribuční a výrobní praxí.

Bezpečnost

Bezpečnost pacientů a schopnost reagovat v případě problémů jsou zaručeny sledováním a kontrolní činností v průběhu celého dodavatelského řetězce. Manipulace přizpůsobená produktům sektoru zahrnuje i bezpečnostní opatření chránící výrobky před rizikem krádeže a padělání.

Flexibilita

Nabízíme řešení dodavatelského řetězce přizpůsobená distribuční strategii vašich produktových řad - centralizace zásob a regionální distribuce, přímý prodej do lékáren, dodávky do nemocnic atd.

Odlišujeme se naším přístupem k závazkům

Od prvotního návrhu až po implementaci řešení, nebo při neustálém zlepšování procesů, pracují naši specialisté z různých sektorů, provozů a s různou specializací, společně na jednom cíli - vytvořit z vašeho dodavatelského řetězce vaši konkurenční výhodu.

Společné zásady

Chceme s našimi zákazníky sdílet stejné obchodní zásady a integrovat tak zdárně do našich služeb jejich cíle a strategie. Snažíme se o stálý dialog a dlouhodobá partnerství. Proto plníme naše závazky a podporujeme naše klienty v jejich strategickém, obchodním a geografickém rozvoji. Naše multi-klientské pobočky splňují vysoká kvalitativní kritéria, jejich skladovací kapacity jsou optimalizovány a jsou v souladu se všemi standardy pro farmaceutický sektor.

Bezpečnost vašich pacientů

V každém článku vašeho dodavatelského řetězce je zajištěna sledovatelnost a neporušenost manipulovaných produktů. Informační systémy a procesy jsou v souladu s farmaceutickými pravidly a naši zaměstnanci jsou řádně vyškoleni a znají problematiku vašeho odvětví.
V daném místě je pak zásadní přítomnost našich farmaceutických specialistů, kteří zajišťují správnost a soulad procesů. Je tak zajištěn naprostý soulad se správnou výrobní a distribuční praxí. Pravidelný dohled a audity pak zajišťují dodržování všech souvisejících norem a předpisů.

FM Health ve světě