Fm logistic

La logique des transports urbain

Parfémy a kosmetika

Logistika ve službách vaší marketingové strategie.

FM Logistic nabízí "end to end" řešení, která splňují specifické požadavky různých distribučních kanálů sektoru kosmetiky: supermarkety, drogerie, specializované prodejny, integrovaná nebo selektivní řešení.

Vícečetné distribuční kanály, vychystávání prodejních jednotek, řízení sezónních a jiných výkyvů v objemech, mezinárodní distribuce a přeprava: naše specializovaná řešení pro kosmetický průmysl zaručují hladký průběh logistiky a celkový přehled o aktivitě při zavádění výrobků na trh, při promočních aktivitách a dalších aktivitách pro zvýšení prodeje a to v Evropě, Rusku, Číně a Brazílii.

Výhody & Služby

Podpořte dynamiku svého mezinárodního rozvoje

Naše specializovaná řešení podporují dynamiku vašeho rozvoje na mezinárodní úrovni. Zabezpečíme řízení celého vašeho logistického řetězce, a to v souladu s vaší promoční a distribuční strategií, např. s vícekanálovou distribucí. Současně optimalizujeme čas potřebný pro doručení produktu na trh.

Bezpečnost a stálé prostředí, za všech okolností

Při manipulaci luxusních kosmetických výrobků a výrobků, jež vyžadují zvláštní zacházení, je nutné respektovat nejpřísnější bezpečnostní normy a normy ochrany zdraví při práci. Tj. normy pro nakládání s nebezpečnými látkami, protipožární normy, kontrolovaný přístup a systémy opatření proti vniknutí nežádoucích / neschválených osob, přísná kritéria pro výběr a pravidla řízení personálu.

FM Logistic na všech svých pobočkách implementuje pro své klienty velmi přísný plán provozu, který zaručuje kvalitu provozních operací a bezpečnost svěřených výrobků.

Vícero distribučních kanálů, jediný dodavatelský řetězec

S využitím synergií mezi vašimi distribučními kanály, implementuje FM Logistic strukturu, která sdruží vaše B2B a B2C toky a to za současného respektování vašich pravidel pro obchodní značky v rámci různých distribučních kanálů. Procesy a zdroje jsou optimalizovány napříč celým logistickým řetězcem.
Více informací zde