Fm logistic

La logique des transports urbain

Historie

FM Logistic: 50 let úspěchů

50 let úspěchů

FM Logistic je rodinný podnik. Od svého založení v roce 1967 úspěšně pokračuje ve svém růstu.  Dnes je jedním z hlavních aktérů na poli mezinárodní logistiky.

Slovo zakladatelů

 • Zakladatelé FM Logistic: Edmond FAURE, Claude FAURE, Jean-Marie MACHET

  1967- 2015, 48 let budování FM Logistic. Svět podnikání je každodenní výzvou, obzvláště když se daří a firma roste. Tak to je i s naší společností.

  Náš úspěch není náhoda. Vychází z předávání rodinných hodnot v kombinaci se smyslem pro podnikání a zdravým rozumem. I druhá generace příkladně převzala pomyslnou štafetu, aby udržela rodinnou historii a firemní tradice.

  Dnes naši manažeři spojují tyto hodnoty s vlastními zkušenostmi a dovednostmi. Proto byl loňský rok plný úspěchů: obdrželi jsme ocenění za růst společnosti, 2. cenu Kings of the Supply Chain, zlatou trofej v oblasti financí, zlatou trofej za oblast právní.

  Všichni společně jsme na naše úspěchy hrdí, posilujeme náš tým a budeme v tom i nadále pokračovat stejně, jako s rozšiřováním na nové kontinenty.

  Claude FAURE jménem všech zakladatelů - Čestný prezident společnosti

>>> Jak jsme rostli

Společnost FM Logistic je nezávislou rodinnou firmou. Charakter společnosti, založené v roce 1967, vychází z hodnot jejích zakladatelů:  respektu k jednotlivci a držení daného slova, udržování týmového a podnikatelského ducha, chuti přinášet dobré výsledky a nadšení z poctivě vykonané práce. Tato firemní kultura je sdílena všemi zaměstnanci a je základem úspěchu FM Logistic, jejíž obrat překročil v roce 2014  jednu miliardu Eur.

V roce 1962 se ve Francii bratři Claude a Edmund Faureovi, rozhodli založit malý podnik pro přepravu dřeva. Ve stejnou dobu přebíral otěže rodinného podniku pro silniční přepravu také Jean-Marie Machet. Setkání jeho sestry Mireille Machetové a Clauda Faura ovlivnila osud obou rodin. Jejich manželství v roce 1967 přineslo spojení obou podniků v přepravní společnost "Faure & Machet". V té době zaměstnávala společnost 12 lidí a vlastnila 7 vozidel.

Firma se velmi rychle rozrostla. V roce 1976 již měla 90 zaměstnanců a 75 vozidel. Přelomovým však byl rok 1982. Korporátní smýšlení a dynamika zakladatelů byly důvodem pro získání důvěry skupiny Mars. "Faure & Machet" zahájili svoji  strategickou aktivitu, skladování. Pouhých dvacet let po založení zaměstnává společnost již 300 zaměstnanců a má 38.000 m2 skladových prostor ve Francii.

90. léta: mezinárodní rozvoj

"Faure & Machet" vždy pozorně naslouchali svým klientům, a proto přicházejí s  novými službami s přidanou hodnotou, jako je balení přizpůsobující produkty pro dynamické promo kampaně výrobců a obchodních řetězců.  Na začátku 90. let se skupina chopila příležitosti, kterou přineslo otevření východoevropských trhů a stala se průkopníkem mezinárodní logistiky v Rusku a ve střední Evropě. Tomuto úspěchu přizpůsobila a věnovala skupina  v roce 1998 i svůj název z "Faure & Machet" se stala "FM Logistic", a to se zárukou udržení rodinného charakteru, který pro ni byl vždy typický.
Díky důvěře panující mezi rodinami zakladatelů, byla společnost v roce 2002 transformována, vedení společnosti bylo předáno další generaci rodin. O dva roky později se FM Logistic rozšiřuje do Číny a představuje globální řešení dodavatelského řetězce od poradenství a jeho návrhu, přes implementaci až po kontrolu.
V roce 2013 se skupina rozšířila do Brazílie, aby zapustila kořeny na dalším kontinentu. Zároveň také rozšířila své know-how o sektor logistiky čerstvých produktů akvizicí významného hráče na ruském trhu.

Malá společnost pocházející z francouzského Lotrinska je nyní významným hráčem na poli mezinárodní logistiky, působí ve 12 zemích světa a 60% jejího obratu tvoří pobočky mimo Francii.